Norsk Retrieverklubb

Instruktørkurs NKK trinn 1 2023

Synes du hundetrening er gøy og vil bli enda bedre til å trene egen hund, samt dele erfaringer og kunnskap med andre?

Avdelingen arrangerer

Instruktørkurs Trinn 1

Med oppstart i mai 2023 vil avdelingen arrangere Instruktørkurs Trinn I.
Kurset gjennomføres i henhold til Norsk Kennel Klubs utdanningsplan for instruktører.

Norsk Retrieverklubb avdeling Oslo og Omegn arrangerer en rekke kurs, fortrinnsvis for våre medlemmer. For å dekke etterspørselen etter kurs har vi behov for flere instruktører.
Sommeren 2023 vil avdelingen arrangere Instruktørkurs Trinn I. Kurset gjennomføres i henhold til Norsk Kennel Klubs utdanningsplan for instruktører.

Mål:
Bli bemyndiget som trinn 1 instruktør av NKKs hovedstyre og avholde kurs for NKKs samarbeidende klubber.

Målgruppe:
De utøvere i hundesporten som vil ta et skritt videre og begynne å instruere andre, samt bli enda bedre på å lese og trene egen hund.

Teoretisk og praktisk opplæring er på 60 timer og gjennomføres gjennom 4 helger.

For å delta på kurset må du oppfylle følgende krav: se vedlegg

Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK-instruktør før eksamen kan avlegges. Disse timene trenger du ikke skaffe selv, vi hjelper deg – men meld deg på i god nok tid til at vi rekker å koble deg på noen av våre kurs før sommeren!

Deltakerantall: Maks 7-8

Innhold:

  • Pedagogikk
  • Opplæring, oppdragelse og sosialisering
  • Adferd og regulering av adferd
  • Innlæring  – generell innføring i grunnleggende læringsteori
  • Oppbygging av øvelser og kursplan
  • Praksis

Datoer og sted:
Kurset gjennomføres som fire helgesamlinger og eksamen.

Samling 1: 13.-14. mai
Samling 2: 10.-11. juni
Samling 3: 19.-20. august
Samling 4: 9.-10. september – med eksamen
Alle dager ca. kl. 0900-1600

OBS! Helgene etter sommerferien kan måtte forskyves noe – det blir i så fall avtalt med deltakerne i god tid i forveien.

Sted: Oslo-området. Noen av helgene på Klubbhytta i Sørkedalen, andre muligens i byen.
Instruktør: Kirsten Bjørnelykke
Sensor: Ikke fastsatt.

Pris og betaling:

For medlemmer av Norsk Retrieverklubb avdeling Oslo og omegn er kurset gratis. Deltakerne forplikter seg til å holde minst tre ordinære basiskurs for klubben i løpet av tre år. For disse kursene vil det bli utbetalt honorar etter klubbens ordinære satser.

For medlemmer i andre hundeklubber er prisen på kurset kr 3 000. Med søknaden må det legges ved anbefaling fra egen klubb. Spør gjerne klubben din om de vil sponse kurset – kanskje har de en liknende ordning som vi har.

Innbetaling skal skje ved påmeldingsbekreftelse på kontonr: 1503.10.32757

Påmelding:

Lukket.

Påmeldinger taes imot fortløpende frem til kurset er fullt. Påmelding må skje snarest dersom vi skal bistå med hjelpeinstruktørtimer.

Søknaden skal inneholde opplysninger om erfaring med egen/egne hunder. Vi gjør oppmerksom på at vi vil prioritere deltakere fra egen avdeling og de som er motivert for å holde kurs for avdelingens medlemmer.

Usikker på om du oppfyller kravene, på hvem du må kontakte for anbefaling eller om lurer du rett og slett på om dette kurset passer for deg? Ta kontakt, enten med din instruktør dersom du nylig har gått kurs med oss for en av klubbens instruktører, eller med kurskomiteen på kursoslo@gmail.com