Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

Jakt og prøveinfo

Her følger informasjon om avdelingens jaktprøver.

Kontakt med jaktkomiteen skjer til jaktoslo@gmail.com

Jaktkomiteens kontonummer 1503.10.32749

BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
IBAN-kontonummer: NO4815031032749

 

IMG_2268

Foto: Sarita Winsevik

Jaktkomiteen arrangerer både kurs, tematreninger  og fellestreninger. Følg med på hjemmesiden og facebook for nyheter og oppdateringer.

Regelverket finner du her: Regelverk for jaktprøver for retrievere

Oversikt over dommere, ord & uttrykk, RoA m.m. finner du her: Norsk Retrieverklubb Jakt

 

Kvalifiseringprøven

For å kunne starte på offisielle jaktprøver i Norge må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om kvalifiseringsprøven finner du i regelverket pkt 4.

Kvalifiseringsprøven er fra i år terminfestet som ordinær prøve. Når prøven åpner melder du deg på som vanlig i DogWeb. Vi har i utgangspunktet satt opp to sammenhengende dager, men fyller opp den første og har dag to som reservedag ved stor pågang. Alle prøvene gjennomføres på klubbhytta om ikke annet er bestemt

  • 20-20005 – 25.-26. mars via NKK/DogWeb – utsatt
  • 20-20024 – 29.-30. april via NKK/DogWeb
  • 20-20061 – 5.-6. august via NKK/DogWeb
  • 20-20111 – 1. oktober via NKK/DogWeb

 

Avdelingens prøver 2020

Working test 19. april – avlyst
Alle klasser (20-20026)
Sted: Oslo-området. Hvis det blir lang vinter, flyttes prøven til snøfritt sted innen rimelig avstand
Dommere: Bjarne Holm, Morten Egeberg, Morten Kielland, Ragnhild Hammelbo
Prøveleder: Siri Svihus
Påmelding via NKK/DogWeb – NB! Deltakerbegrensing
Påmelding- og betalingsfrist: 29. mars
Pris: 400,-

 

AK-prøve 1. mai – utsatt
Åpen klasse (20-20029)
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel
Prøveleder: Atle Bakke
Påmelding via NKK/DogWeb
Påmelding- og betalingsfrist: 12. april
Pris: 450,-

 

BK-prøve 21. mai
Begynner klasse (20-20034)
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel
Prøveleder: Maria Opstad
Påmelding via NKK/DogWeb
Påmelding- og betalingsfrist: 1. mai
Pris: 400,-

 

BK-prøve 22. august
Begynner klasse (20-20082)
Sted: Bamsetjern, Oslo
Dommer: Annonseres senere
Prøveleder: Steen Dalsager
Påmelding via NKK/DogWeb
Påmelding- og betalingsfrist: 1.august
Pris: 400,-

 

Osloprøven 26.-27. september
Alle klasser (20-20108)
Sted: Gardermoen
Dommere: Annonseres senere
Prøveleder: Tone Andersen
Påmelding via NKK/DogWeb
Påmelding- og betalingsfrist: 1. september
Pris: 400,- BK/EK, 450,- AK

 

Bevegelige BK-prøver

BK-prøve 13. juni
Begynnerklasse (19-20008)
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel
Prøveleder: Karoline Johansen
Påmelding via NKK/DogWeb
Påmelding- og betalingsfrist:
Pris: 400,-

 

Medio oktober
Begynnerklasse (19-20010)
Sted: Oslo
Dommer: Annonseres senere
Prøveleder: Wenche Hildisch
Påmelding via NKK/DogWeb
Påmelding- og betalingsfrist:
Pris: 400,-

 

Jaktcup 2020

Ny jaktcupkomité er på plass og datoer for årets 6 poster er:

22.3.2020 (dobbeltpost), 10.5.2020, 18.5.2020, 15.6.2020 og  24.8.2020

Les mer her