Norsk Retrieverklubb

Prøveinformasjon jakt

Her følger informasjon om avdelingens jaktprøver.

Kontakt med jaktkomiteen skjer til jaktoslo@gmail.com

Jaktkomiteens kontonummer 1503.10.32749

BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
IBAN-kontonummer: NO4815031032749

IMG_2268

Foto: Sarita Winsevik

Jaktkomiteen arrangerer både kurs og tematreninger. Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheter og oppdateringer.

Regelverket finner du her: Regelverk for jaktprøver for retrievere

Oversikt over dommere, ord & uttrykk, RoA m.m. finner du her: Norsk Retrieverklubb Jakt

Under finner du oppdatert informasjon om avdelingens prøver for 2024. Alle prøver er også å finne i terminlista til NKK og all påmelding skjer via NKK/DogWeb (du bruker ditt vanlige brukernavn og passord)

Kvalifiseringsprøver

For å kunne starte på offisielle jaktprøver i Norge må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om kvalifiseringsprøven finner du i «Regler for jaktprøver for retrievere» pkt. 4.

Kvalifiseringsprøven er terminfestet som ordinær prøve. Resultat fra kvalifiseringsprøven blir stambokført.

Vi kjører prøve ca en gang pr måned i sesongen. Alle prøvene gjennomføres på klubbhytta om ikke annet er bestemt. Påmelding til kvalifiseringsprøve finner du på nkk.no.

I 2024 har vi planlagt med følgende datoer: 21. mars, 25. april, 23. mai, 20. juni, 22. august, 19. september og 24. oktober


Avdelingens prøver 2024

Working test 21. april
Vi har terminfestet WT 21. april. Vi forsøker igjen og jobber i år med å finne terreng hvor det er snøfritt tidligere i sesongen. Følg med på FB – alle oppdateringer kommer der. I korte trekk planlegger vi med alle klasser (med deltagerbegrensning) og gjennomføring på Follokanten

BK-prøve 4. mai
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel

AK-prøve 11. mai
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel

BK-prøve 1. juni
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel

BK-prøve 24. august
Sted: Oslo-området
Dommer: Andrè Alfredsen

Osloprøven 28.-29. september
Sted: Ikke avklart
Dommere: Bjarne Holm, Roar Børresen og Andreas Josefsson (SE). Her vil det komme til ett par til etter hvert

Bevegelige B-prøver
Vi har to bevegelige prøver i år også, en i BK og en i AK. Begge er lagt etter sommeren. Følg med på Facebook hvor vi oppdaterer med datoer etter hvert.

Praktisk prøve
Vi vil forsøke å avvikle praktisk prøve også i 2024. Det er alltid noen forbehold med praktisk. Det skal klaffe med både jegere og villfugl. Det første kan bestilles, det er ikke like lett med det siste. Selv om påmeldingsfristen for prøven er ganske sent, anbefaler vi kvalifiserte deltagere å melde på tidlig.

Noen ord om praktiske prøver

  • På praktisk prøve prioriterer vi de som står for championat da bestått praktisk jakt er ett krav etter championat-reglene
  • I utgangspunktet er dette en prøve for elitehunder. Hundene må være dirigerbare under pågående jakt og i mørke. Ved få påmeldte kan AK-hunder vi vet har tilstrekkelige kvalifikasjoner kunne delta
  • Det vil være til dels stort trykk på hundene med mange jegere/skudd og en stabil hund er nødvendig
  • Hundene som deltar, må kunne behandle og hente vilt. Dette er reell jakt hvor vi hjelper jegerne med å apportere – ikke omvendt. Vi har altså ett ansvar for å få inn viltet etter at det er påskutt
  • Hvilken type vilt vi jakter avhenger av mulighetene vi har. Mest sannsynlig vil det foregå på and og/eller due