Norsk Retrieverklubb

Prøveinformasjon

Her følger informasjon om avdelingens jaktprøver.

Kontakt med jaktkomiteen skjer til jaktoslo@gmail.com

Jaktkomiteens kontonummer 1503.10.32749

BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
IBAN-kontonummer: NO4815031032749

IMG_2268

Foto: Sarita Winsevik

Jaktkomiteen arrangerer både kurs og tematreninger. Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheter og oppdateringer.

Regelverket finner du her: Regelverk for jaktprøver for retrievere

Oversikt over dommere, ord & uttrykk, RoA m.m. finner du her: Norsk Retrieverklubb Jakt

Under finner du oppdatert informasjon om avdelingens prøver for 2023. Alle prøver er også å finne i terminlista til NKK og all påmelding skjer via NKK/DogWeb (du bruker ditt vanlige brukernavn og passord)

Kvalifiseringsprøver

For å kunne starte på offisielle jaktprøver i Norge må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om kvalifiseringsprøven finner du i regelverket pkt. 4.

Kvalifiseringsprøven er også i år terminfestet som ordinær prøve. Resultat fra kvalifiseringsprøven blir stambokført.

Alle prøvene gjennomføres på klubbhytta om ikke annet er bestemt
Påmelding til kvalifiseringsprøve finner du på nkk.no.

Høstens prøver: 14. september og 12. oktober 2023


Avdelingens prøver 2023

Working test 23. april
Vi har terminfestet WT 23. april. Det er alltid litt usikkert med tanke på vær og føre så tidlig på sesongen. Følg med på FB – alle oppdateringer kommer der. I korte trekk planlegger vi med alle klasser (med deltagerbegrensning) og gjennomføring på Romerike

BK-prøve 7. mai
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel

AK-prøve 21. mai
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel

BK-prøve 3. juni
Sted: Dillingøy, Moss kommune
Dommer: Øyvind Veel

BK-prøve 26. august
Sted: Oslo-området
Dommer: Annonseres senere

Osloprøven 23.-24. september
Sted: Ikke avklart
Dommere: Annonseres senere

Bevegelige BK-prøver
Vi har to bevegelige prøver i år også, ett prøvenummer før og ett etter sommeren. Med de nye reglene for å søke prøver er det ikke sikkert vi kommer til å bruke de prøvenumrene. Vi kommer isteden til å kjøre flere terminfestede som er lettere for deltagerne å planlegge med. Følg med på Facebook.