Norsk Retrieverklubb

Salg av vilt

Salg av treningsvilt til avdelingens medlemmer

Jaktkomiteen har diverse vilt for salg til avdelingens medlemmer, dette vil variere med årstid og beholdning, og de som har opprykk til AK vil bli prioritert. Ta kontakt med jaktkomiteen på jaktoslo@gmail.com eller direkte med jaktkomiteens viltansvarlig, Steen Dalsager, for informasjon om priser og avtale henting m.v.

Alt vilt må betales på forhånd til jaktkomiteens konto nr 1503.10.32749 og kvittering medbringes ved henting. Utlevering vil normalt finne sted i forbindelse med jaktcupen eller andre oppsatte jakt-aktiviteter.