Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

Jaktcup 2020

Jaktcupen 2020 starter med et smell 15. juni. Første cupdag er temaet «dirigering».

Her kommer stemningsrapport og resultatlisten!

 

stemning post 2

Jaktcupen er for alle

Den er også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har unghund!

Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten erfaring skal kunne være med fra starten av. Det anbefales at hunden har fylt 6 måneder ved jaktcupens start.

Postene inneholder en smakebit på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. Det er tre klasser:

Blåbærklassen: For de helt ferske som vet lite eller ingenting om jakt og jakttrening.

Jordbærklassen: For de aller fleste som kan litt om jakt og jakttrening.

Multeklassen: For de som kan mer og har lyst på en utfordring

Formålet med cupen er å dele gleden ved jakt og jakttrening med alle som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere retrieveren sin på! Det er også en trening og forberedelse til prøvestart. I løpet av cupen vil man gå gjennom momenter man får på en jaktprøve for retrievere.

Dato og tema 2020

Post 1: 15. juni –  Dirigering
Post 2: 17. august – Sitt og bli/fot
Post 3: 24. august – Vannarbeid
Post 4: 14. september – Ut-signal/stoppsignal
Post 5: 21. september – Minne/minnemarkering med sidedirigering

Som vanlig teller resultatet fra de fire beste postene. Og som vanlig er det ikke mulig å få til jaktcupen uten god hjelp. Vi har allerede på plass fem utmerkede prøveledere som hjelper oss med oppgavene. Men vi trenger flere som kan hjelpe oss: Kan du hjelpe til som dommer, kaster, skytter, utlegger eller kanskje kakebaker? Alle må krysse av for hva de kan hjelpe med – og når i påmeldingsskjemaet.

I år koster det 250 kr pr ekvipasje – til gjengjeld får du en liten porsjon nerver, en del sosialisering av hund, en del sosialisering av fører, en del pølser eller annen føde for kroppen, en del dugnadsånd, en del timer ved Klubbhytta, en kopp hvis du blir dommerens favoritt – og veldig mye moro!

foto: Sarita Winsevik
foto: Sarita Winsevik

Påmelding så snart som mulig – innbetaling av startavgift til Norsk retrieverklubb avd Oslo og omegn, kontonr. 1503.10.32749.

Premiering 

Etter hver cupdag deler dommeren ut premie til sin favoritt – det behøver ikke være den ekvipasjen som har utført oppgaven best, men den som på et eller annet vis har imponert,  overbevist eller på annen måte blitt lagt merke til av dagens dommer. Resultatliste legges ut på nettet slik at det er mulig å følge med på hvordan du samlet ligger an i cupen. Er det noen som ikke vil ha sitt navn på nettet, gi beskjed ved påmelding. Det blir selvfølgelig premier og stor stas til de tre beste av sammenlagtvinnerne i de tre klassene.

Bedømming
Det legges opp til bedømmelse og poengsystem på lik linje med en Working Test. Det er laget noen enkle dommeranvisninger som dommerne skal forholde seg til. Hver ekvipasje får ett forsøk hver på posten, slik det er på Working Test (WT). For hver av postene er det angitt et tema, som utgjør hovedtemaet ved posten. Poenggivingen skal skje ut fra en helhetsvurdering av ekvipasjens arbeid, med hovedvekt på dagens oppgave. For å oppnå max poeng skal ekvipasjen løse dagens oppgave raskt og effektivt.

Mer informasjon om postene kommer senere.

Jaktcup vinnere 2019

Vinnere 2019!