Norsk Retrieverklubb

Jaktcup 2022

Velkommen til årets Jaktcup. Her finner du resultatlistene!

Det blir seks poster i år. Tre poster før juli og tre poster etter. Cupen vil gå noen tirsdager, noen torsdager og avsluttes med en dobbeltpost på en søndag.

Jaktcupen er for alle – også for deg som er helt fersk i retrieverjakt og/eller har unghund!

Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten erfaring skal kunne være med og delta i dueklassen. Det anbefales at hunden har fylt minst 6 måneder ved jaktcupens start og at fører anser hunden som moden for deltakelse.

Formålet med cupen er å dele gleden det er å aktivisere retrieveren sin med jakttrening. Det er også en fin arena til bli inspirert, møte andre i miljøet, få konkurransetrening og forberede seg til prøvestart. Årets jaktcup vil fokusere på momenter og oppgaver man kan få som en del av jaktprøveformen som heter working test.

Datoer

Torsdag 28. april kl 17.30 (post 1)

Tirsdag 10. mai kl 18.00 (post 2)

Tirsdag 21. juni kl 18.00 (post 3)

Torsdag 1. september kl. 18.00 (post 4)

Søndag 16. oktober kl. 12.00 (post 5 og 6) OBS! Ny dato

Det er totalt 6 poster og resultatet fra de 5 beste teller sammenlagt. Vi kårer de tre beste i hver klasse etter at begge postene er avsluttet på søndag 9. oktober. Det blir da premieutdeling.

Klasseinndeling

Due

Dueklassen er for hunder og førere som er nye med retrieverjakt eller har trent litt. I denne klassen kan man ha på bånd og gi godbiter. Hundene vil arbeide en og en. Målet med klassen er å gi deltagerne en positiv erfaring med jakttrening.

Rype

Rypeklassen er for de som er snart klare for, eller konkurrerer i begynnerklasse, samt erfarne hundeførere med unghunder. I denne klassen vil hundene arbeide en og en. Denne klassen passer for ekvipasjer som har bestått kvalifiseringsprøven. Oppgavene vil være på nivå med begynnerklasse og dømmes etter Regler for working test (side 15)

And

Andeklassen er for de som er snart klare for, eller konkurrerer i åpen klasse. I denne klassen kan to og to hunder arbeide samtidig. Oppgavene vil være på nivå med åpen klasse og dømmes etter Regler for working test (side 15)

Fasan

Fasanklassen er for de som er snart klare for, eller konkurrerer i eliteklasse. I denne klassen kan flere hunder arbeide samtidig. Oppgavene i denne klassen vil være på nivå med eliteklasse og dømmes etter Regler for working test (side 15)

Valg av klasser

Vi anbefaler at de som er nye med retrieverjakt melder seg på i dueklassen, og at erfarne hundeførere med nye unghunder melder seg på i rypeklassen. De som deltar på jaktprøver anbefales å melde seg på jaktcupen i en tilsvarende klasse som de skal starte på jaktprøver denne sesongen.

Det er ikke mulig å bytte klasse i løpet av cupen, men hvis du er usikker på hvilken klasse du bør delta i er det bare å sende en mail til  jaktcupen@retrieverklubbenoslo.no

Bedømming 

Det benyttes en poengskala med 0 – 20 poeng på hver av postene. Det er resultatet fra de 5 beste postene som blir tellende og de tre beste sammenlagt i hver klasse vil bli premiert. Hver cupkveld velger dommerne hver sin favoritt, en ekvipasje som har utpekt seg på en positiv måte, i tillegg til postens beste ekvipasje.

Målet med dueklassen er å gi ekvipasjene en positiv erfaring med jakttrening og forberede deltageren på begynnerklasse på working test. Oppgavene og bedømmelsen vil bli lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt. I denne klassen kan man benytte bånd og godbiter, og regelverket for workingtest vil bli delvis benyttet.

Rype-, and- og fasanklassen dømmes etter regelverket for working test, men på enkelte poster kan det bli brukt andre typer dummyer. Her er link til regelverk for jaktprøver for retrievere, se side 15 for: Regler for working test

Tisper med løpetid kan delta, men starter sist og skal ikke luftes i prøveområdet. Dette gjelder kun jaktcupen og ikke offisielle prøver.

Pris 

Pris for å delta er 250 kr pr ekvipasje som betales til kontonr: 1503.10.32722 innen 25. april 2022
Vennligst merk betalingen med Jaktcup og ditt navn

Matservering 

Jaktcupen er et sosialt arrangement og matservering er inkludert i prisen. Det blir grillet pølser, servert kake, saft, te og kaffe.

Medhjelpere 

Det ikke mulig å få til jaktcup uten medhjelpere og alle som deltar må bidra! Kryss av i påmeldingsskjemaet om hva du kan hjelpe til med og når – kryss gjerne av på flere poster. Det er alltid vanskeligst å få nok kastere så vi håper at alle som har litt erfaring med kasting kan melde seg frivillig som kastere.

Årets tema

I år har vi valgt ut fire tema for de 6 postene i jaktcupen. Disse inkluderer grunnmomentene i jakttreningen. Markering, dirigering, vannarbeid og minne. Oppgavene i jaktcupen vil være rettet mot oppgaver man kan få på working test.

Markering 

  • Markering betyr at hunden ser (markerer) hvor dummyen lander og skal huske dette til den får beskjed om å hente.
  • Det blir to poster med markering som tema.

Dueklassen: I dueklassen er det ønskelig at hundene kan gå fot, men det er lov å ha på bånd. Det er ønskelig at hunden er rolig når dummyen blir kastet, men det er lov å ha hunden i bånd under kastet. Det er ønskelig at hunden henter dummyen og gir den tilbake til eieren. Oppgavene vil bli lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt.

Rypeklassen: I rypeklassen er det ønskelig at hundene kan gå fot i terreng, samt gå fot bak skytter og kaster. Det er ønskelig at hunden sitter rolig når dummyen blir kastet og henter dummyene den har fått beskjed om. Markeringsoppgavene vil være på nivå med markeringer i begynnerklassen.

Andeklassen: I andeklassen er det forventet at hundene kan gå fot sammen med en annen hund og at hundene er rolige selv om de ser andre hunder arbeide. I denne klassen vil det bli mer utfordrende markeringsoppgaver, det kan bli kastet flere dummyer (dobbeltmarkeringer) og i vanskelig terreng. Det er forventet at hundene har forståelse for stoppsignal, nærsøk og kan styres. Oppgavene vil være på nivå med markeringsoppgaver i åpenklasse.

Fasanklassen: I fasanklassen er det forventet at hunder kan arbeide med flere hunder på linje, og at hundene går fot under mye press. Det er forventet at hundene har god forståelse for signaler og tegn. I denne klassen vil det bli utfordrende markeringsoppgaver, det kan være flere markeringer og oppgaven vil være på nivå med eliteklasse.

Dirigering

  • Dirigering betyr å styre hundene til et bestemt sted. Dette er viktig på jakt for dersom det blir skadeskutt en fugl er det viktig at man kan styre hunden raskt dit fuglen landet.

Dueklassen: I dueklassen er ønskelig at hundene kan gå fot, men det er lov å ha på bånd og bruke godbiter. Dirigeringsoppgavene vil bli lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt.

Rypeklassen: Det er sjelden dirigeringer på working tester i begynnerklasse, men oppgaven vil bli på et passende nivå for begynnerklasse ekvipasjer.

Andeklassen: I andeklassen er det forventet at man kan dirigere hunden til anvist område. I andeklassen vil dirigeringsoppgavene være på nivå med åpenklasse.

Fasanklassen: I fasanklassen vil det være lengre og mer utfordrende dirigeringer. I fasanklassen vil oppgavene være på nivå med eliteklasse.

Minne

Det er forventet at hunden husker flere markeringer eller områder. Som unghunder trenes de på at det går litt tid før apportering av en enkel markering. Deretter økes tiden og antall markeringer som hunden skal huske. Sammen med dette er det viktig at hunden er rolig ved førers side slik at den kan fokusere på det som skjer i feltet. De flinkeste hundene husker flere markeringer selv etter å ha hentet dummyer et helt annet sted i mellomtiden. Det er viktig at fører også trener på å markere for kunne støtte hunden som jobber.

Vannarbeid 

  • Vannarbeid betyr at hunden skal arbeide på, over eller i nærheten av vann.

Dueklassen: I dueklassen er det ønskelig at hunden kan se at det kastes eller legges ut en dummy på vann eller i nærheten av vann. Det er lov å ha på bånd når dummy kastes. Det er ønskelig at hunden henter dummyen og leverer den til eier. Oppgaven vil blir lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt.

Rypeklassen: I rypeklassen er det ønskelig at hunden kan gå fot i nærheten av vann og at hunden venter rolig mens oppgaven blir lagt opp. Oppgaven kan bli på, over eller i nærheten av vann. Oppgaven vil være på nivå med begynnerklasse.

Andeklassen: I andeklassen er det forventet at hunden kan gå fot i nærheten av vann, bak skytter og kaster, og vente rolig mens en annen hund arbeider. Det kan bli dirigeringsoppgaver eller markeringsoppgaver på, over eller i nærheten av vann. Oppgavene vil være på nivå med åpenklasse.

Fasanklassen: I fasanklassen er det forventet at hunden kan gå fot i nærheten av vann, bak skytter og kaster, i en gruppe med andre hunder, og under mye press. I denne klassen vil det bli utfordrende oppgaver på, over eller i nærheten av vann, og oppgaven vil være på nivå med eliteklasse.

Tips til de som er nye med retrieverjakt:

I konkurranser kastes ofte dummyer på vann, men det er veldig stressende for hundene så vi anbefaler på trening at man i hovedsak kaster dummyen over en elv eller på øyer i innsjøer. Det er også lurt å trene andre øvelser i nærheten av vann, slik at hunden ikke forventer at den skal få arbeide i vannet hver gang.

Vi håper at du vil delta på årets jaktcup og ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Bruk dette skjemaet for å melde på jaktcupen! 

Vi takker for sponsing av årets cup av Fulgejegern Du finner de på årets Villmarksmesse med masse gode tilbud til retriever-eieren.

Forside_fuglejegern_uthuse_1024x600-05-01-22

Hilsen årets jaktcupkomitè