Norsk Retrieverklubb

Jaktcup 2023

Jaktcupen er for alle medlemmer av avdeling Oslo og omegn – også for deg som er helt fersk i retrieverjakt og/eller har unghund!

Datoer for årets cup:

Post 1 – 13. april kl. 17.30 

Post 1 – 11. mai kl. 18.00 

Post 2 – 15. juni kl. 18.00 

Post 3 og 4 – 31. august kl. 17.30

Post 5 og 6 – 30. september kl. 12.00

Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten erfaring skal kunne være med og delta i Rekruttklassen. Det anbefales at hunden har fylt minst 6 måneder ved jaktcupens start og at fører anser hunden som moden for deltakelse. 

Formålet med cupen er å dele gleden det er å aktivisere retrieveren sin med jakttrening. Det er også en fin arena til bli inspirert, møte andre i miljøet, få konkurransetrening og forberede seg til prøvestart. Årets jaktcup vil fokusere på momenter og oppgaver man kan få som en del av jaktprøveformen som heter working test. Jaktcupen er uoffisiell selv om vi heretter bruker de offisielle klasseinndelingene.

Klasseinndeling

Rekrutt

Rekruttklassen er for hunder og førere som er nye med retrieverjakt. I denne klassen kan man ha på bånd og gi godbiter. Hundene vil arbeide en og en. Målet med klassen er å gi deltagerne en positiv erfaring med jakttrening. Det blir ikke skudd i denne klassen

Begynner

Begynnerklassen er for de som er klare for start, eller konkurrerer i begynnerklasse, samt erfarne hundeførere med unghunder. Hunden bør være fylt 9 måneder og ha bestått kvalifiseringsprøven eller være på samme nivå. I denne klassen vil hundene arbeide en og en. Det kan være skudd i denne klassen. Oppgavene vil være på nivå med begynnerklasse og dømmes etter Regler for working test (side 15)

Åpen

Åpenklassen er for de som er snart klare for, eller konkurrerer i åpen klasse. I denne klassen kan to og to hunder arbeide samtidig. Det vil være skudd i denne klassen. Oppgavene vil være på nivå med åpen klasse og dømmes etter Regler for working test (side 15)

Elite

Eliteklassen er for de som er snart klare for, eller konkurrerer i eliteklasse. I denne klassen kan flere hunder arbeide samtidig. Oppgavene i denne klassen vil være på nivå med eliteklasse og dømmes etter Regler for working test (side 15)

Valg av klasser

Vi anbefaler at de som er nye med retrieverjakt melder seg på i rekruttklassen, og at erfarne hundeførere med unghunder melder seg på i begynnerklassen. De som deltar på jaktprøver anbefales å melde seg på jaktcupen i en tilsvarende klasse som de skal starte på jaktprøver denne sesongen.

Det er ikke mulig å bytte klasse i løpet av cupen, men hvis du er usikker på hvilken klasse du bør delta i er det bare å sende en mail til jaktcupen@retrieverklubbenoslo.no

Bedømming 

Det benyttes en poengskala med 0 – 20 poeng på hver av postene. Det er resultatet fra de 5 beste postene som blir tellende og de tre beste sammenlagt vil bli premiert. Hver cupkveld velger dommerne hver sin favoritt, en ekvipasje som har utpekt seg på en positiv måte. I tillegg får dommerne utpeke postens beste ekvipasje.

Målet med Rekruttklassen er å gi ekvipasjene en positiv erfaring med jakttrening og forberede deltageren på begynnerklasse på working test. Oppgavene og bedømmelsen vil bli lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt. I denne klassen kan man benytte bånd og godbiter, og regelverket for workingtest vil bli delvis benyttet.

Begynner-, åpen- og eliteklassene dømmes etter regelverket for working test. Her er link til regelverk for jaktprøver for retrievere, se side 15 for: Regler for working test

Tisper med løpetid kan delta, men starter sist og skal ikke luftes i prøveområdet. Dette gjelder kun jaktcupen og ikke offisielle prøver.

Pris 

Pris for å delta er 250 kr pr ekvipasje som betales til kontonr: 1503.10.32722 innen første post du deltar på. Du kan også betale via Vipps #10902. Alle innbetalinger merkes med Jaktcup og hundeførers navn.

Matservering 

Jaktcupen er et sosialt arrangement og matservering er inkludert i prisen. Det blir grillet pølser, servert kake, saft/brus, te og kaffe. På finaledagen vil det bli servert noe ekstra!

Medhjelpere 

Det ikke mulig å få til jaktcup uten medhjelpere og alle som deltar må bidra! Kryss av i påmeldingsskjemaet hva du kan hjelpe til med – kryss gjerne av på flere oppgaver. Det er alltid vanskeligst å få nok kastere så vi håper at alle som har litt erfaring med kasting kan melde seg frivillig som kastere.

Påmelding

Du melder deg på via dette skjemaet.

Årets tema

I år har vi valgt ut fem tema for de 6 postene i jaktcupen. Disse inkluderer grunnmomentene i jakttreningen. Markering, dirigering, vannarbeid, søk og minne. Oppgavene i jaktcupen vil være rettet mot oppgaver man kan få på working test, men ikke begrenset av disse.

Markering 

  • Markering betyr at hunden ser (markerer) hvor dummyen lander og skal huske dette til den får beskjed om å hente.
  • Det blir to poster med markering som tema.

Rekruttklassen: I rekruttklassen er det ønskelig at hundene kan gå fot, men det er lov å ha på bånd. Det er ønskelig at hunden er rolig når dummyen blir kastet, men det er lov å ha hunden i bånd under kastet. Det er ønskelig at hunden henter dummyen og gir den tilbake til eieren. Oppgavene vil bli lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt.

Begynnerklassen: I begynnerklassen er det ønskelig at hundene kan gå fot i terreng, samt gå fot bak skytter og kaster. Det er forventet at hunden sitter rolig når dummyen blir kastet og henter dummyene den har fått beskjed om. Markeringsoppgavene vil være på nivå med markeringer i begynnerklassen.

Åpenklassen: I åpenklassen er det forventet at hundene kan gå fot sammen med en annen hund og at hundene er rolige selv om de ser andre hunder arbeide. I denne klassen vil det bli mer utfordrende markeringsoppgaver, det kan bli kastet flere dummyer (dobbeltmarkeringer) og i vanskelig terreng. Det er forventet at hundene har forståelse for stoppsignal, nærsøk og kan styres. Oppgavene vil være på nivå med markeringsoppgaver i AK.

Eliteklassen: I eliteklassen er det forventet at hunder kan arbeide med flere hunder på linje, og at hundene går fot under mye press. Det er forventet at hundene har god forståelse for signaler og tegn. I denne klassen vil det bli utfordrende markeringsoppgaver, det kan være flere markeringer og oppgaven vil være på nivå med EK.

Dirigering

  • Dirigering betyr å styre hundene til et bestemt sted. Dette er viktig på jakt for dersom det blir skadeskutt en fugl er det viktig at man kan styre hunden raskt dit fuglen landet.

Rekruttklassen: I rekruttklassen er ønskelig at hundene kan gå fot, men det er lov å ha på bånd og bruke godbiter. Dirigeringsoppgavene vil bli lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt.

Begynnerklassen: Det er sjelden dirigeringer på working tester i begynnerklasse, men oppgaven vil bli på et passende nivå for begynnerklasse ekvipasjer.

Åpenklassen: I åpenklassen er det forventet at man kan dirigere hunden til anvist område. I åpenklassen vil dirigeringsoppgavene være på nivå med AK.

Eliteklassen: I eliteklassen vil det være lengre og mer utfordrende dirigeringer. I eliteklassen vil oppgavene være på nivå med EK.

Vannarbeid 

  • Vannarbeid betyr at hunden skal arbeide på, over eller i nærheten av vann.

Rekruttklassen: I rekruttklassen er det ønskelig at hunden kan se at det kastes eller legges ut en dummy på vann eller i nærheten av vann. Det er lov å ha på bånd når dummy kastes. Det er ønskelig at hunden henter dummyen og leverer den til eier. Oppgaven vil blir lagt opp slik at man kan delta selv om man er ny med retrieverjakt.

Begynnerklassen: I begynnerklassen er det ønskelig at hunden kan gå fot i nærheten av vann og at hunden venter rolig mens oppgaven blir lagt opp. Oppgaven kan bli på, over eller i nærheten av vann. Oppgaven vil være på nivå med begynnerklasse.

Åpenklassen: I åpenklassen er det forventet at hunden kan gå fot i nærheten av vann, bak skytter og kaster, og vente rolig mens en annen hund arbeider. Det kan bli dirigeringsoppgaver eller markeringsoppgaver på, over eller i nærheten av vann. Oppgavene vil være på nivå med AK.

Eliteklassen: I eliteklassen er det forventet at hunden kan gå fot i nærheten av vann, bak skytter og kaster, i en gruppe med andre hunder, og under mye press. I denne klassen vil det bli utfordrende oppgaver på, over eller i nærheten av vann, og oppgaven vil være på nivå med EK.

Tips til de som er nye med retrieverjakt

I konkurranser kastes ofte dummyer på vann, men det er veldig stressende for hundene så vi anbefaler på trening at man i hovedsak kaster dummyen over en elv eller på øyer i innsjøer. Det er også lurt å trene andre øvelser i nærheten av vann, slik at hunden ikke forventer at den skal få arbeide i vannet hver gang.

Minne

Hundene vil ofte måtte huske flere markeringer før den får hente. Det er viktig å trene opp minnet til hunden slik at den enklere kan utføre sin jobb med å hente skutt vilt (dummyer). Vi vil teste minnet på hundene i økende grad gjennom sesongen.

Vi håper at du vil delta på årets jaktcup og ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Hilsen årets jaktcupkomitè