Norsk Retrieverklubb

Fellestreninger

Du trenger ikke å melde deg på for å være med på avdelingens fellestreninger, men du må være medlem. Ellers henvises det til at alle deltagere tar hensyn til hverandre ved bl.a. at hunders lek og sosialisering av hundene skjer etter treningen eller utenfor treningsområdet.

Miljøtrening/fellestreningene i (hverdags-)lydighet holdes hele året bortsett fra i skoleferier. Miljøtreningene er drevet av klubbens medlemmer, og på hver trening vil det være en eller to ansvarlige som skal hjelpe til med praktiske ting. Det er ingen instruksjon på fellestreningene, og tanken bak er at man skal kunne trene sin egen hund i et miljø med andre som er interessert i hund og trening. Miljøtreningen er for alle avdelingens medlemmer, uansett nivå!

Fellestreningene er et glimrende sted å bli kjent med flere av avdelingens medlemmer. Følg med i aktivitetskalenderen for tid og sted.

Hver onsdag vil det være et tema for treningen. Se egen nyhet eller aktivitetskalenderen for en oversikt over temaene.

Fellestrening i rally og lydighet

Lydighetstreningen er for de som trener mot kl I og 2 i lydighet, og rallytreningen er for de som trener mot kl 1 og 2. For å delta på rallytrening må man ha gått et introkurs i rally, og for å delta på lydighetstrening må man ha gått et bronsemerkekurs (man kan også delta på trening mens man går bronsemerkekurs, for å trene mot bronsemerkeprøven).

Fellestreningene er ikke kurs, og den enkelte ekvipasje har selv ansvaret for at treningene blir vellykket. Et medlem som har erfaring med rallylydighet og en lydighet, vil være ansvarlig for hver trening og kan rettlede, men ikke instruere.

Målsetningen er at fellestreningen skal være et møtested for avdelingens medlemmer som vil trene/starte lydighet og rallystevner. Være et forum for utveksling av erfaringer og treningstips og skape et aktivt treningsmiljø for lydighet og rally i klubben.

Følg med i egen nyhet, i Facebookgruppe eller aktivitetskalenderen for dag og tid.

Fellestreninger i blodspor

Det er sporadiske blodsporsamlinger gjennom sommerhalvåret for de som ønsker å trene for aktivisering eller mot prøver.

Det er krav om gjennomført blodsporkurs før deltakelse på samlingene. Disse samlingene er ikke kurs, men det er en instruktør som er ansvarligog kan gi veiledning.

Man må melde seg på blodsporsamlingene på Facebook, der også datoer og påmelding legges ut, og se egen nyhet for andre oppdateringer.