Norsk Retrieverklubb

Kurs

Vi holder mange typer hundekurs i Oslo, Asker, Bærum samt på Romerike, blant annet: Valpekurs, valpekurs for kommende apportører, grunnkurs, videregående grunnkursbronsemerkekurs, konkurranselydighetjaktkurs, rallylydighet, og blodspor.

Dersom det er kurs du savner i listen nedenfor eller du har spørsmål om de ulike kursene, ta gjerne kontakt med kurskomiteen på epost: kursoslo@gmail.com

Henvendelser om tematreninger i jakt samt jaktkurs fra BK-nivå og oppover  kan sendes til jaktoslo@gmail.com

 

Kommende kurs

Er kurset du er interessert i fullt? Vi setter fortløpende opp kurs etter behov, så sett deg på venteliste!
Vi etterstreber spesielt å møte behov for valpekurs, så ta kontakt desom du ikke finner et som passer med din valps alder på listen.

Løpetisper er velkomne på ordinære kurs, med noe tilrettelegging. Vi anbefaler likevel å vente med kurs dersom du vet når løpetid kommer, både for din egen og andres del. Jaktkurs og søkskurs (spor, blodspor) er unntak og kan som regel ikke tilrettelegges for løpetid. Andre unntak er eventuelt skrevet i kursbeskrivelsen til det spesifikke kurset.

Pågående og ferdige kurs

Vår 2024

Nye kurs blir offentliggjort etter hvert som de blir klare. Nedenfor finner du beskrivelse av noen av kurstypene vi tilbyr.


Valpekurs

Foto: Per Harald Hansen
Foto: Per Harald Hansen

Et valpekurs er for alle, både nye og erfarne hundeeiere. Kurset vil gi en innføring i hvordan man kan trene med hunden sin i hverdagen og vil gi valpen erfaring med å trene sammen med andre hunder.  Passer for valper opp til 6 måneder.

Kurs settes opp fortløpende.


Grunnkurs

Foto: Per Harald Hansen
Foto: Per Harald Hansen

Kurs med vekt på grunnleggende lydighetstrening. Dette kurset passer for deg som nettopp er ferdig med valpekurset og som ønsker en lydig hund i hverdagen eller ønsker å fortsette med lydighetstrening eller jakt.

Kurs settes opp fortløpende og etter avsluttet valpekurs.


Videregående grunnkurs

Et kurs for alle som har påbegynt den grunnleggende hverdagslydighetstreningen og nå er klar for å lære med om hundetrening og aktivisering av hunden. Her dannes grunnlaget for trening innen ulike hundesporter, samt for å forme din lydige familiehund.

Kurs settes opp etter avsluttet grunnkurs.


Bronsemerkekurs

Dette er et kurs for de som har lyst til å lære mer om konkurranselydighet, enten for å jobbe frem mot å konkurrere eller for å aktivisere og ha det gøy sammen med hunden. Det vil bli jobbet målrettet med øvelsene som kreves for å ta bronsemerket og etter endt kurs vil det bli avholdt en frivillig bronsemerkeprøve. Medlemmer som ikke har gått kurs, men som ønsker å ta prøven, er velkommen til å melde seg opp. Passer for unge og eldre hunder som har lært grunnleggende lydighetsøvelser.

Kurs settes vanligvis opp vår og høst.


Konkurranselydighetskurs

Har du lyst til å prøve deg på konkurranselydighet sammen med hunden din, eller er du kanskje godt i gang allerede? Da kan dette kurset være noe for deg. Følg med på nyhetssidene for neste kurs.


Grunnleggende Retrieverjakt for valper

Dette er et kurs som er tilpasset dere som er interessert i å trene retrieverjakt (apportering). På dette kurset vil vi ha fokus på lydighetsøvelser som er vesentlige for å kunne løse oppgaver i forbindelse med senere retrieverarbeid. Passer for valper i alderen 4-9 måneder.


Apporteringskurs

Dette er kurset er først og fremst for deg som vil komme i gang med apporteringstrening, men kan også passe for deg som står litt fast og trenger veiledning for å komme videre. Passer både for alle grener med apportering. Arrangeres vår og høst.


Innføring i Retrieverjakt

Denne kvelden er et teorikurs som passer for deg som er nysgjerrig på retrieverjakt og kunne tenke deg å starte med trening eller gå på kurs. Økten erstatter teorikveld på de grunnleggende jaktkursene, og er derfor en forutsetning for å delta på videre jaktkurs for alle som ikke har tidligere jakt-/prøveerfaring. Arrangeres flere ganger i året.


Veien til kvalifiseringsprøve

Dette er et nybegynnerkurs i retrieverjakt med mye fokus på lydighet som er en svært viktig del av retriever-arbeidet. Det jobbes med basisøvelser som blant annet grunnapport, fotgåing, innkalling, sitt&bli, fløytebruk, dirigering og passivitetstrening. Målet er at hunden etter kurset skal kunne gå opp til bestått kvalifiseringsprøve i jakt. Kurset arrangeres vår og høst.

Veien til BK

For de som har litt grunnleggende jakttrening og som ønsker å komme videre med tanke på start i BK. Passer for deg som har tatt kvalifiseringsprøven. Kurset arrangeres vår og høst.


BK-kurs

For de som har grunnleggende jakttrening og som har startet eller er klare for start i BK. Passer for deg som har gått «Veien til BK». Kurset arrangeres årlig.


Veien til AK

For de som har 1.BK og trener videre mot start i AK. Her gjennomgås forskjellene mellom BK og AK, og vi trener på AK-øvelsene.


AK-kurs

For de som har startet eller straks er klare for start i AK, og trenger videre trening på øvelsene. Passer for deg som allerede har gått «Veien til AK».


Tematreninger

Tematreningene tar for seg forskjellige elementer i jakttreningen som markeringer, dirigering, nærsøk og vannarbeid. Treningslederne lager et opplegg rettet mot hvert tema og kommer med tips & råd underveis. Tematreningene er ment som et supplement til kurs.


Blodsporkurs

Vil du lære hunden din å bli ettersøkshund etter skadet vilt? Eller vil du lære om blodsportrening for å delta i en morsom aktivitet for hund og fører? På dette kurset vil du få en innføring i sportrening, det vil si hvordan trene hunden til å følge spor av bloddråper som er lagt ut på bakken. Dette skal illudere et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) som er skadet. Hund og fører skal da sammen følge sporet for å finne det skadde viltet.

Kurs settes vanligvis opp vår og høst.


Rallylydighetskurs

Rallylydighet ønsker å promotere positivt samhold mellom hund og eier, basert på tillit og respekt. Rallylydighet er et konsept for hunder og eiere, hvor hund og fører følger skiltene gjennom en nummerert løype med tidsbegrensing.

Kurs for nybegynnere og videregående settes vekselsvis opp vår og høst.