Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Kontaktinformasjon

Norsk Retrieverklubb, avd. Oslo og omegn

Adresse: c/o Anne Sofie Kollevold, Tappen 12, 1337 Sandvika.

Epost styretosloogomegn@retrieverklubben.no

IBAN: NO98 1503 1032 722  BIC: DNBANKOKKXXX

Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet å krysse av for at betaler skal stå for omkostningene.

Du finner oss også på Vipps #10902

Styret

Anne Sofie Kollevold

leder

Sandvika

styret@retrieverklubbenoslo.no

Ørnulf Halmrast

kasserer

Tone Tønnesen

medlem og kontaktperson for utstillingskomiteen

Ingfrid Slaatto Næss

vara

Trine-Lise Kolsrud Johannessen

Styremedlemog kontaktperson for jaktkomiteen

Lier

920 89 582

trineliseco@hotmail.com

Jenny Wiik

vara

91005864

Anders Torp

Styremedlem

Oslo

971 67 974

anders@retrieverklubbenoslo.no

Kurskomiteen

Kirsten Partapuoli

Leder

Oslo

92435476

kirsten.partapuoli@gmail.com

May Wettre Holthe

medlem

Oslo

918 54 619

maywholthe@hotmail.com

Kari Bakos

Komitemedlem

Lørenskog

922 22 032

kabs70@gmail.com

Anders Torp

medlem

Jenny Wiik

komitemedlem

91005864

j.wiik@online.no

Ingunn Vermedal

komitemedlem

Oslo

Jaktkomiteen

Atle Bakke

Leder

Jessheim

991 57 330

jaktoslo@gmail.com

Beril Holte Rasmussen

Komitemedlem

Kolbotn

952 02 590

Geir Egil Kalvik

komitemedlem

Karoline Johansen

Komitemedlem, kursansvarlig

Mogreina

926 36 909

Victoria Als Klein

komitemedlem

Oslo

Utstillingskomiteen

Roger Petterson

Leder

Oslo

928 25 055

roger@goldenniro.no

Lill J. Fischer

Komitemedlem

Bærum

908 81 007

lill.jacqueline.fischer@gmail.com

Susanne Devik Hope

Komitemedlem

Bærum

480 52 761

utstillingoslo@gmail.com

Kate Iren Tangnes

Medlem

Oslo

Katja V. Ravn

Medlem

Oslo

katja@fiachras.com

Lydighets- og rallylydighetskomiteen

Kjersti C. Norstad

komitemedlem

Siv Breivik

komitemedlem

Tone Fredenborg

komitemedlem

Jaktcupkomiteen

Ørnulf Halmrast

medlem

Susanne Devik Hope

medlem

Bærum

480 52 761

jaktcupen@retrieverklubbenoslo.no

Marianne Hansen

medlem

Oslo

Trine Lise Kolsrud Johannessen

medlem

Kari Bakos

Medlem

Lørenskog

92222032

kabs70@gmail.com

Annette Helk

prøveleder

Bærum

412 23 849

Rolf Bruce

Medlem

Oslo

916 10 530

rolf.bruce@online.no

Hønsecupkomiteen

May Wettre Holthe

leder

Oslo

91854619

maywholthe@hotmail.com

Anne Karin Lukerstuen

Komitemedlem

Ingunn Vermedal

komitemedlem

Oslo

Hyttekomiteen

Tormod Ruud

Medlem

934 38 035

tormod.ruud@gmail.com

Per Harald Hansen

Medlem

995 62 678

p-hhanse@online.no

Rolf Bruce

Medlem

Oslo

916 10 530

rolf.bruce@online.no

Valgkomiteen

Silje Kronkvist

medlem

Tormod Ruud

medlem

Oslo

934 38 035

tormod.ruud@gmail.com

Kjersti C. Norstad

vara

Rykkinn

926 28 212

kjersticn@gmail.com

Kari Bakos

Medlem

Lørenskog

92222032

kabs70@gmail.com

Webmaster

Anders Torp

Web-ansvarlig

Oslo

97167974

anders@retrieverklubbenoslo.no

Kari Bakos

Assisterende webmaster

Lørenskog

922 22 032

kabs70@gmail.com