Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

Velkommen til utsatt årsmøte 8. juni

Styret har besluttet å utsette årets årsmøte i avdelingen til 8. juni 2020 kl 19.00. Møtet blir avholdt på Samfunnshus Vest på Røa. Det skal velges styreleder og styremedlemmer.

Enkel servering før møtet.

Årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til styreleder og styremedlemmer vil bli lagt ut senere i henhold til fristene.