Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

VIKTIG INFORMASJON – OPPDATERT

Det er nå åpnet for trening for små grupper med god avstand.

Dette betyr også at alle som deltar på kurs og fellestreninger har et ansvar for å holde avstand til de andre som trener. Hvis du er i karantene eller er syk kan du ikke delta på kurs eller fellestreninger.

Vi har kjøpt inn hånddesinfeksjon og engangshansker som blir gjort tilgjengelig for alle som deltar på kurs og fellestreninger.

Nå som aktiviteter gjenopptas ber vi alle om å ta hensyn og holde avstand.

Alle som deltar på fellestrening må registrere seg med navn og kontaktinformasjon.

Les mer her

 


Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

På bakgrunn av dette har styret i NRK vedtatt at alle våre avdelinger skal innstilles frem til 27.mars.

Vi vil følge med videre på utviklingen og holde dere oppdatert.

Heller ikke årsmøter kan avholdes i denne perioden, mer informasjon om dette kommer senere.

Fellestreninger, kurs og cuper avlyses/utsettes inntil videre. Kursdeltagere vil få informasjon på epost. Jaktprøver, kvalifiseringsprøver o.a. er også satt på vent inntil videre.

Følg lenke for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler