Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

VIKTIG INFORMASJON

Alle klubber og forbund  avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

På bakgrunn av dette har styret i NRK vedtatt at alle våre avdelinger skal innstilles frem til 27.mars.

Vi vil følge med videre på utviklingen og holde dere oppdatert.

Heller ikke årsmøter kan avholdes i denne perioden, mer informasjon om dette kommer senere.

Fellestreninger, kurs og cuper avlyses/utsettes inntil videre. Kursdeltagere vil få informasjon på epost. Jaktprøver, kvalifiseringsprøver o.a. er også satt på vent inntil videre.

Følg lenke for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler