Norsk Retrieverklubb

Østfold

All aktivitet er innstilt – oppdatert 20/3-21

På bakgrunn av koronasituasjonen er all aktivitet i klubben avlyst frem til ny informasjon kommer.

Dette medfører at våre faste treninger ikke starter opp som planlagt og kurs er utsatt. All aktivitet er innstilt på ubestemt tid, minimum til 11. april 2020