Norsk Retrieverklubb

Østfold

All aktivitet på Stikka innstilles

I dagens situasjon følger vi alle anbefalinger fra helsemyndigheter, NKK og Retrieverklubben sentralt, og Stikkaåsen er derfor stengt.

Alle aktiviteter innstilles frem til og med 27.mars.  Oppdatering vedrørende hva som skjer videre vil komme fortløpende.

Vi anbefaler alle å følge de retningslinjer som er gitt nasjonalt, og forventer at dette respekteres i forhold til aktiviteret og trening på Stikka.

Ta vare på hverandre ved å holde avstand.

For mer informasjon, se Retrieverklubben sentralt.