Norsk Retrieverklubb

Østfold

Årsmøteinnkalling for 2020

Årsmøtepapirene for 2020 ligger nå ute her.

Årsmøteinnkalling og forhåndstemming

Årsmøtepapirene finner dere HERInnkallingen ligger også under menyvalget dokumenter, årsmøteinnkallinger og protokoller

Forhåndstemming

Medlemmer som er forhindret til å møte personlig på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valgene som skal behandles på årsmøtet. Alle som har gyldig medlemsskap i avdeling Østfold når årsmøtet holdes har stemmerett.

Skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme».
Bruk denne stemmeseddelen: (stemmeseddel kommer)

Konvolutten merket med «Forhåndsstemme» skal legges i en ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til:
Norsk retrieverklubb avd. Østfold
Gjersøgata 8
1643 Råde

Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.