Norsk Retrieverklubb

Østfold

Årsmøtet i 2019

Onsdag 6. mars 2019 er det årsmøte i avdelingen.

Saker til årsmøtet

Saker som skal behandles på årsmøtet neste år må være styret i hende senest 31. desember.
Saken(e) kan sendes til styret på mail:  tone.nordhagen@norlines.no

 

Kandidater til valgene

Følgende er på valg i 2019:

Leder

2 styremedlemmer

1 vara

Forslag til kandidater ved valgene skal være valgkomiteen i hende senest 31. desember. Forslagene sendes på mail til Hans Einar Sørlie, e-post: hans.sorli@gmail.com .