Norsk Retrieverklubb

BK- neste

BK – neste

Kurset for de som trener mot eller konkurrer i begynnerklassen i jakt
Dato: 6. mars, 13. mars og 20. mars klokken 18-20.30
Sted: Skiptvet
Instruktør: Sigrid Evensen

Antall deltakere: 6 deltakere

Målgruppe:
Dette kurset er for deltagere som har litt erfaring med jakttrening, tatt introduksjonskurs eller
lignende. Kurset er for de som trener mot nybegynnerklasse eller konkurrerer i
nybegynnerklasse. Dette kurset vil bli arrangert gjentatte ganger og det er mulig å delta flere
ganger for det vil bli ulike øvelser tilpasset deltakerne i gruppa.
Mål BK-neste:

  • Legge godt grunnlag for å starte i begynnerklassen på jaktprøver
  • Lære om momentene i nybegynnerklasse
  • Lære hvordan momenter kan deles opp og settes sammen.
  • Gi inspirasjon og ferdigheter til å trene videre på egen hånd eller på fellestreninger.

Påmeldingsfrist: 1. februar. Du får beskjed om du har fått plass på kurset etter at påmeldingsfristen har gått ut.
Kursavgift:
Kursavgift: 900 for medlemmer og 1200 for ikke-medlemmer. Bindende påmelding.
Innbetaling skal skje ved bekreftelse på plass til kontonr. 0540 08 09188. Kurset skal betales
på forhånd og senest 1. mars.
Viktig: Merk betalingen med det kurset du melder deg på og navnet ditt

Påmeldingsskjema