Norsk Retrieverklubb

BK/AK kurs med Per Lier

Når

26. og 27. mars, 10-15 begge dager

Litt om Per Lier:

Per Lier har lang erfaring med trening mot jaktprøver og praktisk jakt. På dette kurset vil deltagerne få en innføring i hvordan han trener og hva han vektlegger i retrieverarbeidet.

Målgruppe

Dette kurset er for de som trener mot BK eller AK. Meld gjerne på uansett om du ikke føler deg helt klar for BK eller er premiert i AK. Kurset vil bli tilrettelagt etter nivået på deltagerne. Minimum er bestått kvalifiseringsprøve

Mål

Målet er å gi deltagerne ny inspirasjon og motivasjon til videre trening, og gode vektøy for å lykkes på jaktprøver.

Antall deltagere

Maks 6 deltagere og klubben forbeholder seg retten til å velge ut deltagere. Kursdeltagere som er medlem i avd Østfold vil få fortrinnsrett på kurset, men meld gjerne på selv om du tilhører en annen avdeling. Påmeldingsfrist 15. februar 2022

Kursavgift

Pris 1700 for medlemmer og 2100 kr for ikke medlemmer i Østfold avdelingen.

500kr for observatørplass. Økonomisk bindene påmelding.

Kurset betales når deltagerne har fått bekreftet plass etter påmeldingsfristens utløp.

Kurset betales til avdeling Østfold kontonr 0540 08 09188. Viktig: Merk betalingen med ditt navn og navnet på kurset.

Hvor

Skui. Ved dårlig føre i Skui er det muligheter for at kurset blir flyttet til Skiptvet

 

Påmeldingslink