Norsk Retrieverklubb

Blodspor

Under kan du lese om blodspor, treningene blodsporkomitéen arrangerer og om konkurranser og hvordan dommeren bedømmer ekvipasjen.

Hva er blodspor?

sportrening

Retrieverens gode søksevne og dens mentale styrke gjør den til en super ettersøkshund. Blodsporprøver og fersksporprøver har som formål å bedømme hundens anlegg og brukbarhet for ettersøk av skadet hjortevilt.

Fellestreninger

Beskrivelse av blodsporprøven gir en god forklaring på hva treningene går ut på(se under).
Sporkomiteen legger opp til felletrening to ganger på våren og to ganger på høsten.

Dette er trening både for nybegynnere og de som er mer erfarne, og
nivået til ekvipasjen avgjør hvor mye hjelp man gir fører med merking  og lengden på blodsporet. Man legger først ut blodsporet og venter en stund før hund og fører går ut for å finne sporslutten. For de som har erfaring og ønsker å gå et nattgammelt spor møtes man dagen etter for å gå sporene.

Det oppfordres til at folk kan avtale å trene sammen i mindre grupper i mellom felletreningene slik at man kan legge spor for hverandre.

spor-2
foto: Vibeke Brath

Hva er nødvendig utstyr for å trene blodspor?

En god sele, langline, ketcupflaske eller lignende til blod og skank hvis du har. Ved fellestreningene sørger blodsporkomiteen for blod.

Kurs

Det arrangeres kurs for både nybegynnere og de mer erfarne med jevne mellomrom. Følg med på kurssiden vår for informasjon om planlagte kurs

Beskrivelse av blodsporprøve.

Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være skadet. Skadestedet og fluktretningen er kjent og skal angis. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke sporstart. Sporet skal være ca, 600 meter langt og legges med ca.0,3 liter blod jevnt fordelt over hele sporet.

Sporstart, sårleie og sporslutt markeres med oppspark og ekstra blod. Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Et sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie.

I sporslutt skal det plasseres en del av et hjortevilt som merkes med samme
blod som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Fra sporstart skal det være tydelig merking i fluktretningen så langt som man antok man kunne se dyret, men ikke lenger enn 25 meter. Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark.

Ved konkurranser vurderer dommeren hundens:

 • vilje og evne til å ta sporet og følge dette.
 • tempo og arbeidsmåte på sporet.
 • vilje til å arbeide ved tap av sporet.
 • arbeidsmåte ved tap av sporet.
 • interesse for annet vilt og tamdyr.
 • helhetsinntrykk.

Premiering

Det foretas kvalitetsbedømmelse av sporarbeidet,  og hunden tildeles følgende premiering:

1. premie når hunden har utført et meget godt sporarbeide med bare små feil.
2. premie når hunden har utført et godt sporarbeide uten betydelige feil.
3. premie når hunden har utført et brukbart sporarbeide uten betydelige feil
0. premie når hunden ikke har fylt foranstående krav.

HP Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket sporarbeide. Tildelingen av HP må begrunnes av dommer og at den ellers er tildelt 1. premie.

For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på blodsporprøve.

spor-1
Foto: Vibeke Brath

Sporprøver

Komiteen arrangerer både ordinære og bevegelige sporprøver.
Dette annonseres på hjemmesiden og på terminlisten hos NKK.

Fersksporprøve

Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark, og sporet skal være minst en time gammelt. Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt 3. Instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

Ved en prøve vurderer dommeren hundens:

 • vilje og evne til å ta sporet og følge dette.
 • tempo og arbeidsmåte på sporet.
 • vilje til å arbeide ved tap av sporet.
 • arbeidsmåte ved tap av sporet.
 • interesse for annet vilt og tamdyr.
 • helhetsinntrykk.

Premiering

Arbeidet skal bedømmes ut fra følgende skala:

10-9 poeng særdeles godt arbeid.
8 poeng meget godt arbeid.
7 poeng godkjent arbeid.
6-5 poeng brukbart arbeid.
4-3 poeng måtelig arbeid, ikke helt uten verdi.
2-0 poeng dårlig arbeid, helt verdiløst.

Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere spor kan han hjelpe hunden tilbake. Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyr.

spor-4
Foto: Vibeke Brath