Norsk Retrieverklubb

Evaluering av våre kurs

Kurset er over og her er noen spørsmål vi håper dere tar dere tid til å svare på.

Tusen takk!

Evalueringsskjema for våre kurs (ny versjon)

Norsk Retrieverklubb avd Østfold setter pris på tilbakemelding på de kurs vi avholder
  • Skriv opp din e-postadresse om du ønsker å få tilsendt det du har meldt inn