Norsk Retrieverklubb

Østfold

Høring på nye championatregler for viltsporchampionat og NM i blodspor

NKK har sendt ut høringsforslag på nye regler for viltsporchampionat og gjennomføring av NM i blodspor.

Revidert forslag på nytt viltsporchampionat for alle raser

Gjelder samtlige raser:
Tre ganger minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklasse (EK) i Norge under tre
forskjellige dommere.
To ganger fersksporprøve med minst 8 poeng.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må
være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk viltsporchampion:
En gang minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklassen (EK) i Norge.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må
være oppnådd i et av de nordiske land ved fylte 24 måneder eller senere.

Nytt reglement for NM i blodspor

NM i blodspor vil bli arrangert som en todager eliteprøve, hvorav inntil 10 hunder kan bli med til dag 2.

Deltagelse i NM

Det er hundens inntil 5 høyeste premieringer i EK i 2019 på blodsporprøve i Norge skal legges til grunn for deltakelse i NM. En av premiene må være tatt samme år som NM gjennomføres fram til påmeldingsdato.

Overgangsordning for 2019 : For deltakelse i NM 2019 kan det maksimalt overføres 2 x1. premie med HP (disse tilsvarer 60 poeng pr. premiering).

Les hele høringen her.