Norsk Retrieverklubb

Introduksjonskurs til jakttrening

Dette kurset er for de som er ny og nysgjerrig på jakttrening med retriever.
Når: Teorikveld uten hund 21. Mars kl 18-21 Anicura Jeløy Dyresykehus
Trening med hund lørdag 23.mars, torsdag 4. april og tirsdag 9. april
Sted: Råde
Instruktør: Vibeke og Alf- Roger Øra

Antall deltakere: 8 deltakere

Målgruppe:
Dette kurset er for de som er ny og nysgjerrig på jakttrening med retriever. Kurset passer for
alle uansett om du ønsker å trene for å aktivisere hunden i hverdagen, trene mot jaktprøver
eller praktisk jakt. Kurset passer også for de som har fått ny hund eller ønsker å forbedre de
grunnleggende ferdighetene.
Mål for introduksjonskurset:

  • Lære om hvordan retrievere arbeider
  • Lære om momentene i retrieverjakt
  • Lære grunnleggende ferdigheter
  • Gi inspirasjon og ferdigheter til å trene videre på egenhånd eller på fellestreninger.

Påmeldingsfrist: 1. Mars

Du får beskjed om du har fått plass på kurset etter påmeldingsfristen har gått ut.
Kursavgift:
Kursavgift: 1300 for medlemmer og 1700 for ikke-medlemmer. Bindende påmelding.
Innbetaling skal skje ved bekreftelse på plass til kontonr. 0540 08 09188. Kurset skal betales
på forhånd og senest 10. mars.
Viktig: Merk betalingen med det kurset du melder deg på og navnet ditt

Påmeldingsskjema

Spørsmål:

Dersom du har noen spørsmål så send gjerne en mail til retrieverjaktostfold@gmail.com