Norsk Retrieverklubb

Introduksjonskurs til jakttrening/apportering

Introduksjonskurs til jakttrening


Dette kurset er for de som er ny og nysgjerrig på jakttrening med retriever.
Dato: 7. mars, 21. mars og 4. april, 17-19 alle dager
Sted: Sarpsborgområdet
Instruktør: Karianne Hansen
Antall deltakere: 6 deltakere

Målgruppe:
Dette kurset er for de som er ny og nysgjerrig på jakttrening med retriever. Kurset passer for
alle uansett om du ønsker å trene for å aktivisere hunden i hverdagen, trene mot jaktprøver
eller praktisk jakt. Kurset passer også for de som har fått ny hund eller ønsker å forbedre de
grunnleggende ferdighetene.
Mål for introduksjonskurset:

  • Lære om hvordan retrievere arbeider
  • Lære om momentene i retrieverjakt
  • Lære grunnleggende ferdigheter
  • Gi inspirasjon og ferdigheter til å trene videre på egenhånd eller på fellestreninger.

Påmeldingsfrist: 1. februar. Du får beskjed om du har fått plass på kurset etter påmeldingsfristen har gått ut.

Kursavgift:
Kursavgift: 900 for medlemmer og 1200 for ikke-medlemmer. Bindende påmelding.
Innbetaling skal skje ved bekreftelse på plass til kontonr. 0540 08 09188. Kurset skal betales
på forhånd og senest 1. mars.
Viktig: Merk betalingen med det kurset du melder deg på og navnet ditt

Påmeldingsskjema