Norsk Retrieverklubb

Klubbhistorie

Oppstart av avdeling Østfold

I august 1974 kom et brev i postkassen til retrievereiere i Østfold. Brevet startet med følgende oppfordring: Bli med i lokalavdelingenav Norsk Retrieverklubb – Østfold!

Oppstart av avdeling Østfold

Det første møtet, der man tok sikte på å velge et interimstyre, ble holdt i Donkejon-gården i gamle Fredrikstad 22.august 1974. Denne datoen er således klubbens offisielle fødselsdag. Hele 70 interessenter møtte fram, noe som sikkert må ha gledet de syv initiativtagerne som også hadde underskrevet invitasjonen. Disse var Anne og Harald Liland, Silvia Thurmann-Nilsen, Jan Solberg, Jan-Erik Johansen, Anne-Lise Strømme  og Per Krisitiansen. Møtet vedtok at disse skulle danne et interimstyre, og i styremøtet 10.september 1974 ble styret konstituert med Harald Liland som formann. Avdelingen hadde da ca. 30 medlemmer.

Apellplassens begynnelse

Fra opparbeidelsen av apellplassen på Stikkaåsen (1991

Organisering og oppstart av aktiviteter

Det nye styret hvilte ikke på sine laubær. Hør bare her! To dressurkurs med tilsammen ca 40 deltagere startet opp, medlemsmøter i september og november, verving av nye medlemmer fortsatte og utkast til vedtekter ble utarbeidet. Disse ble senere vedtatt på avdelingens første årsmøte i januar 1975. Vi merker oss formålsparagrafen: «Avdelingens formål er innenfor de retningslinjer og bestemmelser som måtte bli fastsatt av Norsk Retrieverklubb og arbeide for å fremme kjennskap til alle retrieverraser, samt stell og bruk av disse raser.»
Vedtektene ble godkjent av NRK’s hovedstyre 11.februar 1975, og det betydde også at NRK avd.Østfold hadde fått sin offisielle godkjennelse.

Opprettelse av komitéer og medfølgende aktiviteter

Styret innså raskt at de ikke kunne makte å gjennomføre alle de aktivitetene det var lagt opp til, og allerede på første årsmøte(1975) ble det utpekt formenn for til en utstillingskomité, jaktkomité og brukshundkomité. Senere ble det også møtekomité, redaksjonskomité, trekkhundkomité, lydighetskomité og hyttekomité opprettet.
Allerede våren 1975 var man i gang med viltspor- og jakttrening, brukshundtrening og kurs i utstillingsteknikk, samt det første instruktørkurset som hadde 12 deltagere.

Trekkhundkomitéen som ble oppnevnt i 1982, kom ganske fort i gang med kjøring av funksjonshemmede barn. Et sosialt engasjement i en slik retning, er ved siden av å gi barn som er bevegelseshemmet fine naturopplevelser, også med på å skape en mer velvillig innstilling overfor hundehold generelt. Fylkesmannen så også med meget blide øyne på dette initiativet og var svært sjenerøs med tildeling av midler.

 Arrangement

1975

I august arrangerte avdelingen sitt første valpeshow. Samme år arrangerte avdelingen tjenestehundstevne i Halden med 19 deltagere.

1977

Avdelingens første utstilling ble arrangert i Sparta Amfi. Dette var avdelingens største arrangement så langt. I styreprotokollen står det: «Utstillingen gikk over all forventning både økonomisk og arrangementsmessig. Det var en slitsom, men morsom dag». I samme protokoll kan man lese at antall medlemmer nå er 235.

1978

NM for førerhunder

1982

NM i lydighet

1995

NM i viltspor. Sammen med Norsk dachshundklubb avd. Østfold og Follo

2001

NM, Veteranmesterskap og unghundmesterskap for retrievere

2004

NM i blodspor

2009

Mesterskapshelgen(Tidligere kalt NM i jalt for retrievere)

Stikkaåsen

I 1991 fikk avdelingen Stikkaåsen som samlingsplass. Der har dugnadsgjengen gjort en kjempejobb. Noen har stått på mer enn andre, men ingen nevnt – ingen glemt! Bildet over viser hvordan stedet så ut før dugnadsarbeidet startet opp.

 

Den aller første hytta på Stikkaåsen ses på bildet over.

Bildet under er fra flyttingen av den første hytta(til der den står i dag) samt påbygningsdelen.

Medlemmene har stor glede av stedet og det er en fin plass for både to- og firbente.

Formenn i NRK avd. Østfold har vært:

Harald Liland, Erik Rynning, Alf Disenbron, Jan-Erik Johansen, Steinar Olsen, Jan Arnesen, Inger Asmundsen,Erling Kjelvik, Arild Johnsen, Terje Finess, Arve Hansen, Harry Antonsen, Håkon Jokstad, Thor Lund, Mona Engebretsen, Tone Johanson, Tore Johannessen,  Lise Gro Andersen, Stein Feragen og Solveig Ånsløkken.