Norsk Retrieverklubb

Østfold

Konkurranserettet lydighet klasse 1 og 2

Konkurranserettet lydighet klasse 1 og 2

6 mandager fra kl. 19.00. Oppstart mandag 2. mars 2020

Instruktør: Rune Bjerkelund

Mål

Ekvipasjene og eierne skal trene fram mot lydighetskonkurranser individuelt og sammen med andre . Treningen skal ta utgangspunkt i hver enkelts ståsted og perfeksjonenere øvelsene ut fra det. Det skal legges vekt på momenttrening.

Målgruppe

Alle som ønsker å starte konkurranselydighet og/eller ekvipasjer som har trent og konkurrert tidligere, men som trenger å komme videre i treningen.

Antall deltakere

maks 8 deltakere

Eventuelle merknader

Kombinasjon av veiledning/instruksjon og individull trening. Trene etter plan. Trene i gruppe – gi og få tilbakemeldinger. Trene på å bli dirigert.

Kursavgift

Kursavgift: 1300 for medlemmer og 1700 for ikke medlemmer.

Bindene påmelding. Innbetaling skal skje til konto 0540 08 09188

Viktig: Merk betalingen med det kurset du melder deg på og navnet ditt

Kurset skal betales på forhånd og 15. februar 2020

Sted:

Norsk Retrieverklubb avd Østfolds klubblokale på Stikkaåsen

Påmelding til Lydighetskurs - klasse 1 og 2

Fyll ut alle felt merket med * Du får bekreftelse av din påmelding på e-post