Norsk Retrieverklubb

Kurs med Per Lier

Mandag 27. mars kl 12-18.30

Gruppe 1 kl 12-15

Gruppe 2 kl 15.30-18.30

Antall deltagere: 2 grupper a 5 ekvipasjer

Målgruppe:

Deltagerne blir delt inn etter nivå, så påmeldingen er åpen for alle som har bestått kvalifiseringsprøven. Kryss av om du kan delta i gruppe en, to eller begge.

Mål:

* Legge godt grunnlag for å starte på jaktprøver eller jakte med hund

* Lære om Per Lier sin treningsfilosofi og hvordan han bygger opp treningen

* Gi inspirasjon og ferdigheter til å trene videre på egenhånd eller på fellestreninger.

Kursavgift

Kursavgift: 450,- for medlemmer og 550,- for ikke-medlemmer.
Bindende påmelding. Innbetaling skal skje ved påmelding til kontonr. 0540 08 09188

Viktig: Merk betalingen med det kurset du melder deg på og navnet ditt

Påmeldingsfrist: 20. mars. Du får beskjed om du får plass på kurset etter påmeldingsfristen.

Kurset skal betales på forhånd og senest 25 mars.

Sted: Skiptvet

Påmelding via dette skjemaet