Norsk Retrieverklubb

Lydighet

Under kan du lese om lydighetsmiljøet i avdelingen, faste treninger, LP-cup og klubbmesterskap

avstand

Lydighetsmiljøet i avdelingen ivaretas av lydighetskomitéen.

Det er fast oppsatte treninger, lydighetscup og klubbmesterskap i tillegg til terminfestede offisielle arrangement to ganger i året, april og august. Påmelding til de offisielle stevnene gjøres via «Min side» på NKKs hjemmeside.

Treninger

lp-hopp

Hver torsdag er det en gruppe som trener lydighet på Stikkaåsen fra kl 18.

Dette er fortrinnsvis for dem som har lyst til å satse på konkurranse. Det rulleres på treningsansvaret blant LP-gruppas instruktører. Det er alltid en ekstra instruktør tilstede, oftest Rune Bjerkelund, som ivaretar de nye og/ eller de med ekstra behov for hjelp og veiledning.

Regler for treningene

Hunder som ikke er under trening skal holdes i bånd.
Instruktørene skal tilrettelegge for fellesdekk til alle nivåer.

LP-cup

LP-komitéen arrangerer lydighetscup for avdelingens medlemmer hvert år. Det er fem klasser; Rekrutt, klasse 1, klasse 2, klasse 3 og FCI 3. Øvelsene for den enkelte cup-dag blir offentliggjort i lydighetsmiljøets gruppe på Facebook.

Dommere i LP-cupen er Rune Bjerkelund og Stein Feragen.
Hunder med løpetid er velkomne, men det ønskes at det gis beskjed på forhånd og at de ikke luftes før rett før de skal i ringen.

Regelverket for lp-cupen ligger ute her.

stikka-fellesdekk

 

Klubbmesterskap

Lydighetskomitéen arrangerer klubbmesterskap for avdelingens medlemmer på Stikkaåsen hver høst. Klubbmesterskapet for 2017 er avholdt.
Klubbmesterskapet vårt har 4; Klasse 1 , klasse 2, klasse 3 og FCI 3. I tillegg er det mulighet for å ta bronsemerket.

Facebook

Lydighetsmiljøet i avdelingen har en egen facebookgruppe; Søk opp «LP Norsk Retrieverklubb avd Østfold» og søk om å bli medlem. Det er mye informasjon på gruppen. Invitasjoner til uorganiserte treninger utenom fastsatte treninger vil opplyses der, blant annet om sommeren.