Norsk Retrieverklubb

Medhjelperkurs

Medhjelperkurs
Dato: mandag 18. mars kl 18
Sted: Skiptvet
Instruktør: Sigrid og Wenche


Dette gratis kurset er for alle som ønsker å lære mer om jaktprøver og som ønsker å hjelpe
til. Fokuset på kurset vil være å lære om de ulike rollene medhjelperne har på prøver som
skytter, kaster, utlegger og stewart. Ingen forkunnskaper kreves og det er ikke nødvendig å
være god til å kaste eller ha erfaring med jaktprøver.


Det er både morsomt og lærerikt å være med som medhjelper på prøver. Man får sett både
hundearbeid og handling på nært hold. Ofte får man gode forklaringer fra dommeren eller
andre medhjelpere. På jaktprøver fordeler vi oppgavene slik at nye medhjelpere går
sammen med eller har noen erfarne medhjelpere å spørre ved behov. Man må ikke ta
medhjelperkurs for å være medhjelper på prøve, men vi har fått svært gode tilbakemeldinger
fra tidligere medhjelperkurs.


Fokuset på kurset vil være på medhjelper rollen, men vi blir å lage noen B-prøve oppgaver
som skal løses med hunder. De kursdeltagerne som har hunder som er snart klar for å
konkurrere i BK eller som konkurrer i BK og AK kan gjerne ta kontakt dersom de ønsker å ha
med hund. Det kan være fin konkurransetrening for hundene, men fokuset vil være på
medhjelper rollen og man vil ikke få tid til å diskutere hundetrening.

Kurset er gratis


Påmeldingsskjema