Norsk Retrieverklubb

NRK avd. Østfold inviterer til Figurant- og testlederkurs

Har du lyst til å lære mer om atferd og egenskaper hos hunder? NRK avd Østfold arrangerer figurant og testlederkurs siste helgen i mai.

Mental helse har et stort fokus i dagens samfunn. Dette er et viktig tema i hundeverdenen også. En hund med en ubalansert mentalitet har kanskje ikke en god hverdag. Utagerende hunder er en belastning
både for hunden selv, eieren og hele hundenorge. En mentaltest vil også kunne gi eier
innsikt i hvordan egen hund fungerer, slik at man får verdifulle verktøy å ta med seg i trening
av hunden. Kanskje du kan få svar på hvorfor hunden reagerer som den gjør i gitte
situasjoner? Resultatene fra mentaltester er også meget nyttige i avlsarbeidet vårt. Arvelige,
målbare egenskaper kan påvirkes gjennom seleksjon. Det er slik vi har avlet fram rasetypisk
atferd i hundene våre. Ønskede egenskaper kan intensiveres og uønskede egenskaper kan
dempes. Resultatene fra både MH-test og Funksjonsanalyse stambokføres og er tilgjengelige
i dogweb. Retrieverrasene er i utgangspunktet som regel mentalt sunne og friske. Vi har dog
noen utfordringer som vi med fordel kan jobbe med innad i rasene. Det er vår jobb og vårt
ansvar å gjøre det!
Figurant- og testlederkurs er første trinn i utdannelsen til beskriver på Mentaltest Hund og
dommer for Funksjonsanalyse. Det vil si at man starter med godkjenning som
figurant. Deretter er det krav til å fungere som figurant på MH-tester eller
Funksjonsanalyser. Når dette er godkjent kan man ta neste steg og bli testleder.
Testlederutdannelsen tas på samme kurs som figurantutdannelsen så begge
kategorier er velkommen på kurset. Etter gjennomført praksis kan man deretter gå
løpet videre og ta beskriverutdannelse eller dommerutdannelse. Planen er at
dette kurset har mest fokus på MH-test da det er mest anvendbart for
retrieverrasene.


Instruktørne på kurset er Bjørn Strandvik og Herdag Hansen. Bjørn Strandvik er til
daglig innehaver av Stenberg Hundesenter på Eina. Han er paramedic,
ambulansemedarbeider, når han ikke trener hund eller holder kurs og foredrag.

Bjørn har vært aktiv med hund i over 30 år. Han var hundefører i forsvaret. Etter dette har
han utdannet seg til mentaltestdommer i NKK og han sitter i kompetansegruppa for
mentaltesteri NKK. Instruktørutdannelsen sin har han fra Hundskolan i Sollefteå AB. Han har
også jobbet samme plass i flere år som kursleder innen lydighet, jakthund og mentalitet.
Bjørn er også å finne i podcasten Fuglehundfolk. Bjørn tar imot og trener opp stående
fuglehunder, apporterende hunder, blodspor, ettersøk og dressurarbeid etter eierens behov
ved Stenberg Hundesenter.

Herdag fikk sin første hund i 2009, en kleine mûnsterlander som ble brukt på fuglejakt. I
2015 begynte han å jobbe på Stenberg Hundesenter sammen med Bjørn Strandvik.
Hundesenteret spesialiserer seg på stående fuglehund og ”problematferd”. 2017 startet
Herdag opp dagpark for alle hunder på Stenberg Hundesenter. Herdag jober nå som
førerhundtrener ved Hundeskolen Veiviseren. Hundeskolen Veiviseren er Norges største
leverandør av førerhund og servicehund. Han er derfor godt kjent med retrieverrasene.
Herdag trener og konkurrerer aktivt på apportprøver for stående fuglehund og jaktprøver for
stående fuglehund og han har konkurrert i lydighet. Interessen for andre hundesporter er
tilstede og han vil gjerne lære mest mulig. Herdag er også aktiv innenfor mentalitetsmiljøet i
NKK. På hundefronten har han en engelsk setter(8 år) og en gonzky polski på 6 måneder.
Tidligere har han hatt en langhåret vorsteh, tysk jaktterrier og belgisk fårehund malinois. Av
kurs og utdannelse har Hedag NKK trinn 1 Instruktør – NKK Figurant for Mentalbeskrivelse
Hund(MH), Funksjonsanalyse(FA) og Karaktertest(K-test) – NKK Testleder for
Mentalbeskrivelse Hund(MH), Funksjonsanalyse(FA) og Karaktertest(K-test) NKK Beskriver
for Mentalbeskrivelse Hund(MH) – NJFF Jakthund dressørinstruktør trinn 1 og trinn 2 – NJFF
Aversjonsdressør – Instruktørutdannelse ved Hundskolan Vision -Instruktørutdannelse Catch,
2019 – Aspirant ved Hundeskolen Veiviseren Norges Blindeforbund, førerhund – Førerhund
trener ved Hundeskolen Veiviseren. Herdag har vært aktiv som instruktør i lokal hundeklubb
i perioden

I utgangspunktet er kurset åpent for alle. Det er krav til anbefalng fra egen hundeklubb.
Kurset vil bestå av teori og praksis. Gjennom kurset vil alle momentene gjennomgås. Den
praktiske biten er å bygge en testbane for MH og FA. Vi vil også kjøre hunder gjennom løypa
og det blir rikelig anledning til å observere de forskjellige momentene. Søndagen
gjennomføres en praktisk prøve som bedømmes godkjent/ikke godkjent. Godkjente
figuranter registreres i NKK.
Kurset vil bli holdt på Stikkaåsen, avdelingens klubbhus. Se hjemmesiden vår for
veibeskrivelse. https://retrieverklubben.no/ostfold/veibeskrivelse-stikkaasen/

Oppmøte Fredag 24.05.2024 kl 18.00-21.00
Lørdag 25.05.2024 kl 09.00 – 19.00

Søndag 26.05.2024 kl 09.00 – 19.00
Det serveres lunsj og kaffe/te på kurset. Salg av brus.
Nærmeste overnattingsmulighet er Utne Camping ( https://utnecamping.no/nb-no ) eller
Quality Park Hotel på Grålum ( https://www.strawberry.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-
hotel-sarpsborg/ ). Ved interesse kan vi kanskje ha mulighet for campingbil/vogn på
Stikkaåsen også. Ta kontakt for informasjon.

Påmelding via avdelingens kursside.

Kursavgift
2000 kr, 1700 kr for avdelingens medlemmer.
Kontaktinformasjon: Mona Engebretsen, plankebyenkennel@gmail.com , tlf 41218553