Norsk Retrieverklubb

Østfold

Stikka er åpent for egentrening!

Fra og med nå er det muligheter for egentrening på Stikkaåsen. Les mer nedenfor om kriteriene for bruk av plassen

Kriteriene for trening på plassen er:

  • Plassen skal bookes på forhånd vha dette skjemaet
  • Det skal MAKS være 3 personer på plassen samtidig. Det er den som har booket plassen som er ansvarlig for at det ikke er flere der. Alle som skal trene skal være medlemmer av klubben.
  • Alle koronarestriksjoner skal følges, dvs det skal være god avstand (pr i dag minimum 2 meter) og klubbhytta skal ikke brukes.
  • Treningen er på eget initiativ og på eget ansvar. Overflater skal sprites før og etter bruk.
  • Plassen kan kun bookes for 2 timer av gangen og maks 4 timer i uka. Dersom det er ledig tid dagen før kan du booke deg inn for ytterligere timer.
  • Kurs og fellestreninger er avlyst til 11/4. Dersom det er muligheter for oppstart av fellesaktiviter før dette vil booking utgå umiddelbart og kurs/fellestreninger har da førsteprioritet på plassen.

Har du spørsmål, kan styret kontaktes på ostfold@retrieverklubben.no