Norsk Retrieverklubb

Østfold

Stikkaåsen åpner for egentrening

Fra og med mandag 20/4 åpner vi for egentrening ute på plassen, så fremt maks antall på plassen er 5 stk på samme tidspunkt og helsemyndighetenes anbefalinger holdes.

Klubben påtar seg ikke noe ansvar knyttet til dette og det forventes at hver enkelt følger retningslinjer som er gitt. Det vil i praksis si at dersom det er 5 stk på plassen når man kommer så kan man ikke gå ut av bilen, da må man vente til noen andre har dratt. Dersom det oppdages at dette ikke blir overholdt, vil plassen stenges igjen umiddelbart.

For å ha litt kontroll har vi laget dette skjemaet for booking av plassen. Den som skriver opp navnet sitt er ansvarlig for at retningslinjene følges og kan ha med seg inntil 4 klubbmedlemmer på trening. Du kan booke plassen for inntil to timer av gangen og maks 4 timer i uka. Dersom det er ledig tid dagen før kan du booke deg inn for ytterligere timer.