Norsk Retrieverklubb

Tollingkurs

Tollingkurs


Kurset for de som ønsker å lære mer om jakttrening med toller
Dato: 16.-17. mars
Sted: Rakkestad
Instruktør: Nina Nilsen

Antall deltakere: 2 grupper med 4 deltagere
Kl 10-12.30 trening gruppe 1
Kl 12.30-13.30 lunsj
Kl 13.30-16.00 trening gruppe 2
Bli gjerne med å se på den andre gruppen.

Målgruppe:
Dette kurset er for de som ønsker å lære mer om jakttrening med toller. Kursdeltakerne vil bli
delt inn i to grupper etter nivå, så påmeldingen er åpen for både nye og erfarne deltakere.
Mål:

  • Lære om momentene i jakttrening med tollere
  • Lære hvordan momenter kan deles opp og settes sammen.
  • Gi inspirasjon og ferdigheter til å trene videre på egenhånd eller på fellestreninger.

Påmeldingsfrist: 1. februar. Du får beskjed om du har fått plass på kurset etter påmeldingsfristen har gått ut.


Kursavgift:
Kursavgift: 1300 for medlemmer og 1700 for ikke-medlemmer. Bindende påmelding.
Innbetaling skal skje ved bekreftelse på plass til kontonr. 0540 08 09188. Kurset skal betales
på forhånd og senest 1. mars.
Viktig: Merk betalingen med det kurset du melder deg på og navnet ditt

Påmeldingsskjema