Norsk Retrieverklubb

Østfold

Velkommen til årsmøte!

Årsmøtet avholdes onsdag 7.mars 2018 kl.19.00 på klubbhuset på Stikkaåsen

Møte- og stemmerett har alle med gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes.

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 Det vil være vanlig miljøtrening fra kl.18.00

foto: Reidun Nordstrand
foto: Reidun Nordstrand