Norsk Retrieverklubb

Østfold

Velkommen til årsmøtet!

Onsdag 17. mars kl 19 er det årsmøte i avdelingen.

Årsmøtepapirene kan du lese her.

 

Dersom det er innafor retningslinjene vil årsmøtet bli avhold på klubbhytta på Stikkaåsen. Det er derfor ønskelig at du melder din ankomst senest 14. mars på skjemaet under. Dersom koronarestriksjoner hindrer dette, vil årsmøtet blir gjennomført digitalt. Informasjon om dette vil da bli publisert nærmere på hjemmesiden og bli sendt ut til medlemmene pr mail.

 

Påmelding til årsmøte 2021