Norsk Retrieverklubb

Østfold

Velkommen til jaktprøve!

Velkommen til dobbel AK/EK prøve 29. og 30.september i Østfold.

Dommere: Morten Kjelland (NO), Ragnhild Hammelbo (NO), Jostein Siring (NO), Kjartan Lorange (Island)

Sted: Skiptvet motoraktivitetsklubb, Glimmerveien 10, 1816 Skiptvet

For påmelding: fristen har gått ut

Påmeldingsavgift: AK kr 450, EK kr 400
Påmelding- og betalingsfrist: 30.08.2018
Kontonummer: 0540.08.09188 og innbetalingen merkes hundens registreringsnummer og klasse.

For betalende fra utlandet:
IBAN: NO71 0540 0809 188
BIC: DNBANOKKXXX
NB! Betaler må dekke bankomkostninger ved innbetalinger fra utlandet. Om du ikke har bank hvor du kan velge dette sender vi ut en mail hvor vi ber deg ta med kontanter på prøvedagen for å dekke opp manglende betaling.

Spørsmål kan sendes til kari@visterwood.com

Vel møtt til en hyggelig jaktprøve!

foto: Ann Kristin Olsen
foto: Ann Kristin Olsen