Norsk Retrieverklubb

Østfold

Vi arrangerer BK prøve 10. Juni

Onsdag 10. Juni arrangerer vi vårens 2. B-prøve i begynnerklassen

Dommer: Bjarne Holm

Sted: Ikke bestemt

Meld på prøvenr 19-20004 via min side på NKK.no.

Vi gjør oppmerksom på at pga koronarestriksjoner er det ikke tillatt med publikum på denne prøven.

Lurer du på retningslinjene til gjennomføring av prøver, så kan de leses her.