Norsk Retrieverklubb

Østfold

Vi arrangerer konkurranselederkurs i august!

Norsk Retrieverklubb avd. Østfold har søkt NKK om å avholde konkurranselederkurs helgen 10. -12. august 2018. Fredag kl 18, lørdag og søndag ca. 10-17.

Instruktør: Rune Bjerkelund

Mål:

Målet med utdanningen er å opparbeide en stab av godkjente konkurranseledere, slik at alle klubber som arrangerer lydighetsprøver, har egne utdannede konkurranseledere, etter at man fik krav om å benytte godkjent konkurranseleder i alle lp-klasser. Utdanningen skal gi den enkelte deltaker god kompetanse og ferdigheter i rollen som konkurranseleder.

Målgruppe og forkunnskaper:

Personer med stor interesse for lydighetssporten, og de som på sikt vil bli lydighetsdommere.
Krav:
* Være fylt 18 år
* Vise stor interesse for lydighetssporten
* Trent og framført hund i Lydighetskonkurranser over tid

Kursinnhold:

  • Konkurranseleders oppgaver og plikter som bemyndiget i NKK
  • Regelverk
  • Planlegging/gjennomføring av oppsett av ringer
  • Konkurranseleders oppførsel i ringen
  • Planlegging/gjennomføring av de forskjellige øvelsene i alle klasser
  • Kommandering av de forskjellige øvelsene i alle klasser

For mer informajon og påmelding, se her.