Norsk Retrieverklubb

Raseseminar 11-12.februar 2023

Her kommer timeplanen for helgen.

For de av dere som kommer fredag, og har bestilt middag, så er den kl 21.00.

Timeplan lørdag

 

09.30-10.00: Innsjekk

10.00:Ny forskrift for avl på hund (Mattilsynet), RAS  v/Anne-Mette Sletthaug og Siv Sandø

12.30: Lunsj

13.30: Jaktprøver før og nå v/ Ann Turid og Arnulf Hustad

Ordet fritt

20.00:Middag.

 

Søndag:

9.00: Eksteriør på rasene våre v/ Sven Slettedal

11.00:Kjøpekontrakter/forvertsavtaler v/Brit Haarklou Mathisen

12.00:Lunsj

13.00:Kjøpekontrakter/forvertsavtaler v/Brit Haarklou Mathisen

14.00:Oppsummering, eventuellt.

15.00: Takk for denne gang, og vel hjem.