Norsk Retrieverklubb

Redusert drift på kontoret

Vi har dessverre sykemelding på kontoret. I ukene framover kan det ikke forventes samme servicenivået som i dag.

Vi jobber med å få på plass en midlertidig løsning