Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Retrievermesterskapet og retrievercupen -frister

Når året nærmer seg slutten er det viktig å huske på alle kåringene vi har i Norsk Retrieverklubb
Felles for alle disse er at resultater skal være sendt inn før 31.desember 2020

Retrievermesterskapet

Hunden må være en norskregistrert retriever og eier må være medlem i Norsk Retrieverklubb. Kun offisielle resultater fra Norge kan tas med.

For å være med på Retrievermesterskapet er det ingen krav om utstillingsresultater. Der kåres det vinnere i alle klasser innenfor følgende grener: Lydighet, rallylydighet, agility, agility hopp, bruks spor, bruks rundering og bruks rapportering.
På lydighet, rallylydighet og i bruks kl. A kan man ha inntil tre resultater som tellende. Høyeste poengsum i lydighet, rallylydighet og bruks blir vinner. Ved poenglikhet vinner hunden med det/de beste enkeltresultat/ene. I bruks klasse D, C og B er det kun det beste resultatet som teller.
På agility og agility hopp må man ha tre resultater, og der vinner den som har lavest antall feil totalt. Ved likt antall feil kåres vinneren etter totalt beste tid under standardtiden.

Retrievercupen

Norsk Retrieverklubb har lang tradisjon på å gjøre ære på landets mest allsidige retrievere. Alle retrieverrasene kan delta.

Det konkurreres om Retrievercupen etter en poengskala som omfatter følgende disipliner:

  • Utstilling
  • Working test
  • Jaktprøve for retrievere (A- og B-prøver) eller tollerjaktprøve (TJP)
  • Blodsporprøve
  • Lydighets- eller rally-lydighetsprøve
  • Agility- eller agility-hopp-prøve
  • Brukshundprøve

Konkurransen er kun åpen for norskeide hunder og hvor eieren er medlem av Norsk Retrieverklubb. Resultater som skal telle, må være oppnådd i Norge på offisielle arrangement godkjent av NKK.

Utstilling er obligatorisk. Man kan delta i Retrievercupen hvis man har en disiplin i tillegg. Hunden deltar med det beste resultatet fra hver disiplin innen kalenderåret. En hund kan ta med maksimalt tre disipliner i tillegg til utstilling. En av disiplinene må da være Working Test (WT), jaktprøve for retriever (A- og B-prøve) eller tollerjaktprøve (TJP).

I tillegg til kåring av beste hund sammenlagt, kåres også rasevinnere, beste unghund og beste veteran. For å kunne bli beste unghund, må resultatene være oppnådd før hunden fyller 2 år, mens resultater for veteraner må være oppnådd etter at de har fylt 8 år. På NRKs hjemmeside finnes det mer informasjon om retningslinjer og poengtabeller, samt resultatskjema.
De hundeeiere som ønsker å delta med sin hund i konkurransene, må selv sende inn opplysninger om oppnådde resultater.

Felles for begge:

Frist for å sende inn resultater er 31.desember 2020.

Resultatene sendes på mail til Norsk Retrieverklubb ved agility og lydighetskomiteen: agility.lydighet@retrieverklubben.no

Dualkåringer for alle raser

Dual purpose er en kåring av beste retriever med resultat fra utstilling og resultat fra jaktprøver.

Formålet med konkurransen er å kåre den beste hunden innen alle retrieverraser i en konkurranse som vektlegger retrieverens naturlige egenskaper.

Informasjon om disse kåringene finner du HER

Statutter, skjemaer og poengberegninger for alle disse konkurransene finner du på siden «organisasjonshåndboken»