Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Retrievermester i agility klasse 2 og klasse 3, samt agility hopp klasse 2 og 3, 2011: Jacklaines Brilliant. Eier og fører: Martine Hansen, Andebu.

Retrievermesterskapet

Det kåres hvert år en retrievermester i agility, agility hopp, lydighet og brukshund.  Retrievermesteren kåres etter innsendte resultater, og samtlige ekvipasjer i landet har mulighet til å delta.

 

De hundeeiere som ønsker å delta med sin hund i konkurransen, må selv sende inn opplysninger om oppnådde resultater til Norsk Retrieverklubb v/ag og lp komiteen ved årets slutt.

Statutter finner du HER

Registreringsskjema finner du HER

Retningslinjer:

Revidert høsten 2017.

Hunden må være en retriever og eier må være medlem i Norsk Retrieverklubb.

Kun offisielle resultater fra Norge kan tas med.

Det kåres en vinner i hver klasse/gren

På agility og agility hopp må man ha tre resultater. På lydighet, rallylydighet og i bruks kl. A kan man ha inntil tre resultater som tellende. I bruks klasse D, C og B er det kun det beste resultatet som teller.

Høyeste poengsum i lydighet, rallylydighet og bruks blir vinner.’
Ved poenglikhet vinner hunden med det/de beste enkeltresultat/ene.

I agility og agility hopp vinner den som har lavest antall feil totalt. Ved likt antall feil kåres vinneren etter totalt beste tid under standardtiden.

Send gjerne inn på mail, men ta kontakt på telefon hvis du ikke mottar bekreftelse på mailen innen et døgn.

Komiteen må ha skjemaet i hende innen 31.12.
Skjemaet sendes til: Norsk Retrieverklubb ag/lp komiteen, v/Rita Rasmussen, Postboks 122, 9711 Lakselv.
Spørsmål rettes til Rita Rasmussen tlf. 917 63621.
Mailadresse: goldenz@online.no

Kopier av kritikker skal ikke legges ved.

Vinnerne vil få tildelt en premie som deles ut på Generalforsamlingen.