Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

retrievernytt-4-2016

Retrievernytt

Retrievernytt er Norsk Retrieverklubbs medlemsblad og kommer ut fem ganger i året.

Medlemsbladet er laget FOR og AV klubbens medlemmer, og redaksjonen er helt avhengig av innsendte reportasjer, brev og bilder.
Vi er takknemlig for alle bidrag som kan bidra til et fargerikt og fyldig Retrievernytt.

Stoff til Retrievernytt kan sendes som e-post til retrievernytt@retrieverklubben.no.

Artikler og annen tekst må tilkjennegis med navn, da det skal stå i bladet hvem som har forfattet artikler og tekster som er trykket.
Bilder må være av god oppløsning og sendes via e-post som bildefiler. Husk også kreditering av fotograf (fotografens navn), samt bildetekst.

Bilder innsendt til Retrievernytt er å anse som en aksept for at de kan benyttes i bladet slik redaksjonen finner det hensiktsmessig.
Det er viktig at den som sender inn bilder, er tydelig på hvem som er fotograf.

Retrievernytt deltar ikke på Retrieverklubbens arrangement med mindre noe annet er bestemt av klubben for det enkelte arrangement.
Reportasjer fra slike arrangement sendes inn av klubbens organer eller privatpersoner.

Retrievernytt følger prinsippene i redaktørforeningens sett av frivillige etiske retningslinjer for arbeidsmetoder og publisering. (Redaktørplakaten etc.)

Ny champion?

Retrievernytt har egen spalte med nye champions.  For å få ditt championatfoto med i bladet, må bilde samt tittel, stamtavlenavn, eier og oppdretter sendes til retrievernytt@retrieverklubben.no.  Send gjerne også navn på hundens foreldre og informasjon om når og hvor hunden fikk championatet.

Frist for innsending av materiale i 2018

Nr           Deadline     Utgivelse ca

1             1/2                     15/3
2             5/5                    20/6
3             20/8                  3/10
4             28/10              12/12

Redaksjonens adresse:
Retrievernytt, redaktør Anne Mette Sletthaug, Preståsveien 10, 3216 Sandefjord
Mobil: + 47 92827497
e-post: retrievernytt@retrieverklubben.no