Norsk Retrieverklubb

Kurs og salgsvarer

Kurstilbud;  (epost; kurs.ringerike@retrieverklubben.no)
Sporkurs 9.-10.sept (se mer under nyheter)
Lydighetskurs (konkurranserettet) 16. og 17.sept (se mer under nyheter)

Vi har dette til salg;
Salgsvarer