Norsk Retrieverklubb

Ringerike og omegn

Mulighet for å sende inn forhåndsstemme.

 

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.

Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler.

STEMMESEDDEL 2020

Sendes; Norsk Retrieverklubb avd. Ringerike og omegn, v/Eli Nyhus, Roakrokveien 18, 3534 Sokna