Norsk Retrieverklubb

Nybegynnerkurs i gjenstandsfeltsøk

Avdelingen kan tilby to nybegynnerkurs i gjenstandsfeltsøk (- altså ikke feltsøk på dummier men på andre gjenstander.) hvis interessen er stor nok.

Kurs 1 Søndag 9. oktober 10-16: For å delta må hunden kunne være løs og være interessert i en eller flere leker (som dere kan ta med.)

Kurs 2: Lørdag 22. oktober 10-16. For hunder som er litt apporttrent og gjenstandsinteressert.

5 deltagere pr. kurs. Hvis det viser seg at det blir for få deltagere kan kursene bli slått sammen til ett kurs.

Pris pr kurs kr 400 for medlemmer og kr 600 for ikke medlemmer

Instruktør: Cecilie Stenbro

Sted: Bestemmes senere men blir i nærheten av Hønefoss.

Hvis videre interesse kan det bli aktuelt med et oppfølgingskurs 22. oktober.

Flott aktivitet for hund å eier på en litt stille årstid – leke «tampen brenner» sammen med hunden.

Påmelding sendes klubbens epost adresse: ringerike@retrieverklubben.no snarest og innen 1. oktober(først til mølla prinsippet)

med opplysning om eiers navn, adresse, telefon og fødselsår, samt hundens navn, alder og rase og hvilket kurs man ønsker å melde på.