Norsk Retrieverklubb

Om avdelingen

Epost; mailto:[email protected]


Kontonr.; 2280 22 79047

 

 

Vi er en avdeling med ca 170 medlemmer.

Medlemskap i avdeling Ringerike og omegn koster kr 100,- pr år, i tillegg til hovedklubben og NKK.  Om du ønsker å være medlem hos oss så klikk på; Bli medlem, øverst på siden.

Som medlem av Norsk Retrieverklubb avd. Ringerike og omegn får du;  Retrievernytt 4 ganger i året.  Hundesport 4 ganger i året.   Mulighet til å delta på arrangementer i alle klubber tilsluttet Norsk Kennel Klub.   Delta på arrangement i regi av avd. Ringerike og omegn sine offisielle og uoffisielle arrangement.

Vi har miljø-/fellestreninger ukentlig i Hønefossområdet, følg med på aktiviteter.       Følg gjerne med på Facebooksiden til Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn! https://www.facebook.com/pages/Norsk-Retrieverklubb-avdeling-Ringerike-og-omegn/390530141240  Der melder du ifra hvis du kommer.

 

 

 

Litt historikk;

Første 25 år

13.03.84 ble det nedsatt et arbeidsutvalg for en retrieverklubb på Ringerike/Hadeland bestående av Ole J. Andersen, Eva Moe Hagen, Hans Petter Grongstad, Anne Lise Fegri, Bjørn Andersen, Knut Kjelsås, Kari Sørensen og Bjarne Sørensen. Jon Nordlien, Knut Fegri og Arild Hagen var også med på de første møtene i mars 1984.  5. april samme år var det i Rådhusrestauranten i Hønefoss et åpent informasjonsmøte med 60 fremmøtte, og på bakgrunn av dette møtet ble det sendt meddelelse til Norsk Retrieverklubb om at det var ønskelig med en avdeling for Ringerike/Hadeland. Styret i NRK skrev i svarbrev at dersom det ble samlet det nødvendig antall interessenter, kunne konstituerende årsmøte avholdes i januar 1985.
I løpet av oppstartsåret ble det holdt 6 styremøter og 4 medlemsmøter. Våren 1984 startet klubbens fire første lydighetsinstruktører på sin utdanning, og motivasjonen måtte vært på topp da de måtte reise til Oslo og Bærum for å få fungert som hjelpeinstruktører! Klubbens første dressurkurs startet i Hønefoss og på Jevnaker i august, og på Modum i oktober 1984. Det var 60 nybegynnere og 20 valper på kursene, og i tillegg ble det holdt utstillings- og trimmekurs samt viltspordag.
Ole J. Andersen, den første lederen! (Foto G. Halmrast) ole-j-andersen
Konstituerende årsmøte ble avholdt 28. januar 1985! På dette møtet var det 35 fremmøtte, og den første lederen ble Ole J. Andersen. Navnet på klubben ble endret til Avd. Ringerike og Omegn. Det ble opprettet ulike komitéer: Kurs og aktivitet, Møte og fest, Tur og bruks, Jakt samt Utstilling. Dette året møtte det frem 50-70 personer på hver av de 4 medlemsmøtene, og det ble holdt dressurkurs, jaktkurs og viltspordag. I 1985 ble det satt opp en allsidighetspokal som ble vunnet av Bjørn Andersen med labradoren Arro Monty. Dette utviklet seg senere til Allsidighetscupen slik klubben har den i dag.
I tillegg kom det etter hvert andre cup’er med ulike regler og tellende aktivitetsgrener; Cassies minnepris, Kennel Hvelvens flat-pris og Alfas jyplingpris. Styret overtok etter noen år ansvaret for utregning av resultatene og utdeling av de ulike prisene. Det har ofte vært hard og innbitt konkurranse for å sikre seg en pris utdelt på årsmøtet, med hederlig omtale i Pressa!
Klubben kom tidlig i gang med å lage et medlemsblad. Retrieverpressa så dagens lys på nyåret 1986 med redaksjonskomitéen Kari Sørensen, Gunn Støa Strømsnes, Turid Rugås, Turid Grøsland og John Nordlien. De første «Pressene» avspeilet den store aktiviteten som var rundt i klubben. Bladene hadde stoff fra medlemsmøter, turene til Fagerhøy sommer og vinter (Sissel og Rune Foslien forlovet seg der!), innlegg fra medlemmene, info om hundeeiers ansvar, opplysninger om fellestreninger, om fester, om agility, om søndagsturer og egne barnesider. Klubben fikk jo etter hvert egen juniorgruppe (men etter hvert ble jo disse juniorene seniorer…hva med ny juniorgruppe?). Pressa kom ut 4 ganger i året, med de ulike komiteene som ansvarshavende for å skaffe stoff og bilder (ved siden av redaktør Sissel Foslien de siste 15-20 årene!). Fra klippe/limestadiet til redigering ved hjelp av data har utviklingen lettet arbeidet. De siste fem årene har klubben hatt egen hjemmeside på nett, og etter hvert ble da Pressa lagt ned i sin daværende form. Nå blir det utgitt ett medlemsblad i året; en Årskavalkade med informasjon til medlemmene om årsmøtet (innkalling og valgliste), årsmeldinger fra de ulike komiteene, regnskapet for det foregående året samt budsjett for det neste, resultatene på de ulike cup’ene, referat, artikler og bilder fra det siste året.
Klubben har opp gjennom årene hatt 11 forskjellige komiteer med forskjellige formål. Det har vært jakt-, utstillings-, redaksjons-, brukshund-, tur og fest-, Petersøya-, kurs og aktivitets-, lydighets-, junior-, møte og fest-, tur og hyttekomité. Av disse så er det 3-4 som har overlevd alle årene. Jaktkomiteen byttet etter hvert navn til Jakt- og sporkomiteen. De som var mest aktive de tidligste årene forteller om flere felletreninger pr. uke; gjerne 1-3 kvelder i uka samt i helgene. Da var en gjerne med på flere ulike aktiviteter: jakt, lydighet og agility, bruks med spor, rundering og feltsøk, samt felles rusleturer…
I april 1986 arrangerte vi vår første offisielle utstilling i Ringerikshallen. I september 1986 hadde vi vår første offisielle jaktprøve, som ble arrangert sammen med avdeling Oslo. Den første offisielle sporprøven ble arrangert i 1988. Første offisielle lydighetsprøve kom i 1987. Avdelingen arrangerte spesialutstillingen i 1987 og Cacitprøve i 1989. I år 2000 hadde NRK 40 års jubileum. Da teknisk arrangør trakk seg, tok vår avdeling over og hadde da ansvaret for jubileumsjaktprøven (7 felt på én dag!) samt spesialutstillingen dagen etter. NM spor arrangerte vi i 2002, og der fikk klubben vår 2 hunder (med førere) på pallen (plenen)!

 NM blodspor 2002. Vinner: Glad-eier-med-dachs. 2.plass Bjørn Weiseth med labrador Tara. 3.plass Thrine-Lise Tryterud med flatcoated Jobu.

NM blodspor 2002. Vinner: Glad-eier-med-dachs. 2.plass Bjørn Weiseth med labrador Tara. 3.plass Thrine-Lise Tryterud med flatcoated Jobu.
Jubileumsåret 2005 arrangerte vi spesialutstillingen igjen. NM jakt påtok vi oss i 2006, og der fikk vi jammen meg Unghundmesteren!
chrispin_gjotterud Unghundmester jakt i Soknas dype skoger 2006. Berit Gjøtterud med Chrispin. (Foto G. Halmrast)
Inntil for få år siden arrangerte vi blodsporprøve hver Kr. Himmelfartsdag, gjerne med hjelp fra sporleggere fra Sokna jeger- og fiskeforening. Så hjalp vi dem tilbake noen uker senere når de arrangerte sin blodsporprøve. Som dommere rullerte vi gjerne på Knut Juvet, Øystein Lundberg og Kjell Høgeli. De siste årene har vi ikke arrangert slike prøver, da pågangen av deltakere samt sporleggere har vært betydelig redusert.
Helt fra klubben ble stiftet, var det et stort aktivt lydighetsmiljø med både retrievere og andre raser. Etter hvert gikk lydighetskomiteen ut av retrieverklubben og dannet Hønefoss Hundeklubb som spesialiserte seg på lydighet – og i dag også agility og bruks.  Lydigheten fortsatte en med i retrieverklubben, og årlig arrangerte klubben inntil nylig lydighetsprøver med rekorddeltakelse. Klubben har flere instruktører «av ymse slag» (mest lydighet; valpekurs)!
Avd. Ringerike og Omegn har vel vært kjent for at de årlige offisielle jaktprøvene i de ulike klassene (gjerne med bevegelige unghundprøver på våren og terminfestet prøve for alle klasser eller AK/EK på høsten) er godt arrangerte prøver. Vi har flotte områder vi har benyttet, gjerne nye fra år til år, og vi har alltid fått mye skryt for god kvalitet på viltet i tillegg til god organisering og øvede medhjelpere. (Vi får skryte av oss selv, vi som har jubileum og blitt 25 år i år!) Klubben har per i dag fire jaktprøvedommere, Ole J. Andersen, Morten Kjelland, Hans Petter Grongstad og Trond Gjøtterud.
Morten Kjelland er en høyt skattet jaktprøvedommer, og han er vår! (Foto G. Halmrast) morten-kjelland
Terminfestet retrieverutstilling avholdes hver høst, og ansvarlig komité med nå Eli Nyhus i spissen lager et flott arrangement hvert år. Våre lokale hunder er jo like pene, og noen ganger penere enn konkurrentene, og da kan det gå slik:
BIS på Holemoen 2004. Hans Ole Stenbro med flatten Gustav (Gustav til høyre...). (Foto G. Halmrast). BIS på Holemoen 2004. Hans Ole Stenbro med flatten Gustav (Gustav til høyre…). (Foto G. Halmrast).
I det første Østlandsmesterskapet i retrieverjakt (ØM) i 1986 ble vi tildelt jumboplass, men vant så i 1993. Vi arrangerte selv dette uoffisielle mesterskapet ØM i 1991 og i 1997. Som regel har vi plassert oss langt nede på resultatlistene, men det er ikke mange avdelinger som kan skilte med slikt pågangsmot og dumdristighet årene oppover….vi tørket gjerne støv av gamle hunder for å kunne stille lag…samt stilte gjerne flere hunder pr. fører…..mye kaos og mye latter…og vi hadde som regel de beste sangene! ØM ble heldigvis til NLM (Norsk Lagmesterskap) etter hvert og åpent for alle avdelingene i landet. Vi arrangerte dette på Torpomoen i juli 2009, og var veldig fornøyde med planleggingen, stedet, lagene, maten, været, resultatene, gjennomføringen og tilbakemeldingene…! Det eneste minuset var at vi selv ikke klarte å stille lag, da vi bl.a. manglet unghund (samt hadde aktuelle hundeførere opptatt med arrangementet). Men avd. Ringerike og Omegn kommer, om ikke sterkere, så i alle fall TILBAKE!
Klubbens medlemmer har gjennom årene oppnådd mange gode resultater innen ulike retrieveraktiviteter. Vi hadde tidlig jaktchampioner blant både flatter og labber, i tillegg til gjennom hele tiden gode og topp resultater i NM. Vi nevner her Tommy Warp, Morten Kjelland, Hans Petter Grongstad og Berit Gjøtterud. I tillegg har flere andre av medlemmene ført sine hunder opp i eliteklassen. I spor har vi hatt enda flere championer (10-15 stk), og Bjørn Weiseth med sine labber har tatt NM-gull og flere gode prestasjoner. Enkelte av flattene med tittelen NVCH oppnådde også utstillingschampionatet. Mange av klubbens medlemmer har fostret frem og vist frem sine vakre og rasetypiske hunder, slik at klubben har hatt og har MANGE retrievere med tittelen NUCH.
En del av medlemmene har avlet frem egne kull, og noen har drevet målrettet og regelmessig avl (på hundene!) i mange generasjoner og har opparbeidet seg godt ry innen bransjen. Vi har en tydelig overvekt av labrador, og spesielt flatt i avdelingen, men har representanter for de fleste andre rasene også.
Noen av våre retrievere i klubben benyttes på praktisk småviltjakt her hjemme på berget. Vi jakter duer på kornåkre, ender og enkelte gjess ved vann og i elver, skogsfugl og harer i skogen og ryper på fjellet. Noen deltar også på dedikerte fuglejakter på gods spesielt i Sverige. Vi hadde inntil for et par år siden flere av våre retrievere som var godkjente ettersøkshunder og som ble benyttet i reelle ettersøk etter påskutt eller påkjørt skadet elg og rådyr.
Klubben har hatt 10 ledere gjennom disse 25 årene. Det er enkelte medlemmer som har skilt seg ut med mange år i styrer og ulike komitéer, gjerne med flere verv samtidig! Det er farlig å utrope navn i fare for å utelate andre, MEN Sissel Arntsen, Reidun Sagbakken, Hans Ole Stenbro, Eli Nyhus, Sissel Foslien og for ikke å glemme; the Grand old Lady (eller Great still young Lady) Karin Fagerås. TAKK til ALLE pådrivere og medlemmer.
karin-fageras-jub-2010 Karin Fagerås har nok flest år i styret i avdeling Ringerike og Omegn (leder, kasserer og styremedlem) og i diverse komitéer i klubben. Hun har også vært styremedlem, leder og senere kasserer i hovedstyret i Norsk Retrieverklubb. Karin har vært med i raserådet for flat samt også vært medlem i den sentrale utstillingskomiteen. (Foto: G. Halmrast)
Aktiviteten i klubben har sunket de siste årene, og slikt er jo gjerne en ond sirkel. Lavt fremmøte gir færre tilbud. Færre aktive gir slitasje på ildsjelene. Utstillings- og Jakt- og sporkomiteen har et minimum av medlemmer. Det er et tegn i tiden at de fleste er mer opptatte med flere aktiviteter og/eller prioriterer i alle fall tiden sin vekk fra hundeaktiviteter. Det viktigste er at de er fysisk og sosialt aktive med sin hund, og dette må en jo nødvendigvis ikke gjøre i en hundeklubb. Likevel er det i et hundefellesskap en kan finne likesinnede som kan hjelpe til med sosialiseringen, den fysiske fostringen, svare på spørsmål, gi gode råd og ikke minst stimulere til RETRIEVERaktiviteter. De første årene var det medlemsmøter med opp til 80 fremmøtte… Nå i dag frykter vi at det ikke vil komme mer enn 10-20 personer på kommende årsmøte… Styret og aktivitetskomitéen er derfor nå innstilt på å prøve å snu den lave oppslutningen. Vi skal lage til aktiviteter (gåturer, treninger, foredrag), og håper at medlemmene vil melde oss hva de ønsker og også møte opp. De nye nettsidene og e-post er et kjempeverktøy, men vi må også prøve å få en personlig kontakt med medlemmer og aktuelle medlemmer. Ønsk oss LYKKE TIL de neste 25 årene!
Mvh Thrine-Lise Tryterud (med sakset stoff fra Sissel Foslien og Hans Ole Stenbro).

Kopi av flyvebladet ved oppstart av klubben.

Årene 2010-2015

Avdeling Ringerike og omegn har 30 års jubileum i 2015
Litt om hva som har skjedd i avdeling Ringerike og omegn de 5 siste år.
I dag har vi bare 2 komiteer i avd., utstillingskomite og jakt- og sporkomite. Vi arrangerer hvert år offisiell utstilling og jaktprøve.
Siden høsten 2012 har det vært sosialiserings-/fellestrening inne på parkeringen til Statens Kartverk i Hønefoss.
I 2011 startet vi opp med Skogsfugl-leikene, en uhøytidelig lydighetskonkurranse, denne hadde vi også i 2012 og 2013. Det har vært avholdt lydighetskurs, blodsporkurs og jaktkurs i disse årene.
En del hunder  har fått godkjent kvalifiseringsprøve jakt, og en del av disse har stilt på jaktprøve med varierende resultater. Noen ekvipasjer i avdelingen gjør det meget bra.
Det har vært holdt jakttreninger i perioder. Avdelingen har også avholdt klubbmesterskap jakt 1 gang i året.  I 2012 og 2013 stilte avdelingen lag i NLM (Norsk Lagmesterskap).
Vi har også fått noen hunder med tittelen NCH i avdelingen etter at denne tittel ble godkjent, (N UCH med minimum 2AK i jakt fra offisiell prøve).
I 2011-2012 ble det holdt noen medlemsmøter, men dessverre med kun 10 – 15 deltagere.
I 2011 ble det besluttet å legge ned Cassies minnepris, Kennel Hvelvens flat-pris og Alfas Jyplingpris, men Allsidighetscupeen består.
Retrieverpressen ble også lagt ned samme år, siste utgave ble Årskavalkade 2010.