Norsk Retrieverklubb

Ringerike og omegn

Styret og komitéer

Epost; inntil videre sendt til leder: ringerike@retrieverklubben.no

Kontonr: 2280 22 79047

 

Adresse;
Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn
v/ Eli Nyhus
Roakrokveien 18
3534 Sokna
Styret
styre - komite Eli Nyhus

Eli Nyhus

Leder

Roakrokveien 18
3534 Sokna

+4799536197

enyh@online.no

Styre -  komite Reidun Sagbakken

Reidun Sagbakken

Kasserer

Skagnesseterveien 6
3524 Nes i Ådal

+4795042319

reidun.sa@hotmail.com

Styre - komite Kjersti Lien

Kjersti Lien

Nestleder

Borgergrenda 84
3514 Hønefoss

+4790630878

lienkjersti@icloud.com

Ann-Kristin Elstad

Ann-Kristin Elstad

Sekretær

Klebersteinsveien 100
3520 Jevnaker

+4732110473

anelst@online.no

Pia Pauanne

Pia Pauanne

Styremedlem

Storbråtaveien 82
3534 Sokna

+4741389884

piia.pauanne@gmail.com

styre - komite Nina H. S. Sparstad

Nina H. S. Sparstad

Varamedlem

Ole Thorkelsens vei 11 B
3513 Hønefoss

+4790258315

n_1961@hotmail.com

Marit Nervik

Varamedlem

Tønders Vei 13
3530 Røyse

+4795701074

Jakt- og sporkomite
Komite jakt Thrine-Lise Tryterud

Thrine-Lise Tryterud

Leder

+4799536141

thrine.lise@online.no

Komite Ingrid Skår

Ingrid Skår

Medlem

+4741206339

ingrid@i-skar.no

Komite jakt Rune Foslien

Rune Foslien

Viltansvarlig

+4799595769

r-foslie@online.no

Komite jakt Elling Tryterud

Elling Tryterud

Våpenansvarlig

+4794879640

tryterud@online.no

Utstillingskomite
styre - komite Eli Nyhus

Eli Nyhus

Leder

+4799536197

enyh@online.no

komite, Siv Julie Tansberg

Siv Julie Tandberg

Medlem

+4795160601

sivjulietandberg@yahoo.no

styre - komite Nina H. S. Sparstad

Nina H. S. Sparstad

Medlem

+4790258315

n_1961@hotmail.com

Styre -  komite Reidun Sagbakken

Reidun Sagbakken

Medlem

+4795042319

reidun.sa@hotmail.com

Valgkomite til årsmøtet våren 2020
Komite Ingrid Skår

Ingrid Skår

Leder

+4741206339

ingrid@i-skar.no

Komite Hans Petter Grongstad

Hans Petter Grongstad

Medlem

+4740492295

grongstad@gmail.com

Hoppende glad BK vinner

Kari Stabæk

Medlem

+4793042742

kstabaek@hotmail.no

Komite jakt Thrine-Lise Tryterud

Thrine-Lise Tryterud

Varamedlem

+4799536141

thrine.lise@online.no