Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Epost til leder: ringerike@retrieverklubben.no

Kontonr: 2280 22 79047

 

Adresse;
Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn
v/ Kjersti Lien
Borgergrenda 84
3514 Hønefoss
Styret

Kjersti Lien

Leder

Borgergrenda 84
3514 Hønefoss

+4747662889

lienkjersti@icloud.com

Karen Krokvik

Nestleder

Krokenveien 7
3515 Hønefoss

+4793698466

karenkrokvik@hotmail.com

kval.prøvedommer Karin Fagerås

Karin Fagerås

Kasserer

Gamle Vemevei 32
3534 Sokna

+4793213678

karinfageraas@gmail.com

Berit Bagaasen Mork

Sekretær

Smeden 11
3514 Hønefoss

+4795898317

berit.mork@outlook.com

Sven Brun

Styremedlem

Vågårdsveien 117
3516 Hønefoss

+4732137604

br-sv@online.no

Therese Juvet

Varamedlem til styret

Midtmoen 25
3534 Sokna

+4792057224

Bente Fegri

Varamedlem til styret

Samsjøveien 27
3525 Hallingby

+4791799390

Jakt- og sporkomite

Ingrid Skår

Leder

+4741206339

ingrid@i-skar.no

Thrine-Lise Tryterud

Medlem

+4799536141

thrine.lise@online.no

Morten Kjelland

Medlem

+4791179550

mokjella@online.no

Rune Foslien

Viltansvarlig

+4799595769

r-foslie@online.no

Elling Tryterud

Våpenansvarlig

+4794879640

tryterud@online.no

Utstillingskomite

Sven Brun

Leder

+4799323068

br-sv@online.no

Berit Bagaasen Mork

Medlem

+4795898317

berit.mork@outlook.com

Kjersti Lien

Medlem

+4747662889

lienkjersti@icloud.com

Reidun Sagbakken

Medlem

+4795042319

reidun.sa@hotmail.com

Valgkomite til årsmøtet 2024

Rita Evelyn Fægri

Leder valgkomite

Åsvegen 121
2740 Roa

+4790942373

kennelstribukken@hotmail.no

Therese Simonsen

Medlem valgkomite

+4793295724

Veronika Nordgård

Medlem valgkomite

Heidi S. Bjørnson

Varamedlem til valgkomite