Norsk Retrieverklubb

Temadag retrieverprøver/aktivitet 24.sept.

Det har kommet flere henvendelser til avdelingen om at det er ønske om mer kunnskap om jaktprøver for retriever/retrieveren som apporterende hund. Avdelingen ønsker derfor å innby til en aktiv temadag om nettopp dette.

Ta med hunden, noe å sitte på og drikke til dere selv og hunden. Det blir fyr på bålet og pølser er jo alltid godt.

Da kan vi se litt på hva hver enkelt kan, gi svar på spørsmål dere lurer på når det gjelder denne aktiviteten med retriever.
Vise litt øvelser som dere kan trene på og legge en plan videre hvis det er ønske om kurs/treninger.

Har også med noen dummyer, fløyter og retrieverkobbel som kan kjøpes hvis dere har behov for det. 

 Dette vil foregå på Musemyra kl 11.00 – 14.00