Norsk Retrieverklubb

Organiserte treninger og kurs i regi av klubbens er avlyst inntil videre

ALLE organiserte treninger og aktiviteter
fra klubbens side er avlyst

Med utgangspunkt i nye nasjonale restriksjoner for å begrense koronasmittespredning har styret i NRK avd. Rogaland valgt å innstille alle fellestreninger og kurs i klubbens regi inntil videre. Avgjørelsen er basert på regjeringens generelle oppfordring om å holde seg mest mulig hjemme og begrense unødvendig sosial kontakt. Denne bestemmelsen gjelder frem til det foreligger nye retningslinjer og anbefalinger fra NKK og/eller sentralstyret.