Norsk Retrieverklubb

Kriterier for årets ildsjel

Årets ildsjel

Kriterier for årets ildsjel

Må være medlem av klubben.
Må fremme det beste for hundesporten og klubbens interesser.
Han/ hun skal ha gjort seg bemerket gjennom innsats for klubben og medlemmene i klubben,
blant annet i form av dugnad.
Være en samlende og god ambassadør for Norsk Retrieverklubb avd Rogaland.
Kandidater til årets ildsjel kan meldes til valgkomiteen v Tove Nina Klemmetsrud på  mail tonklemm@online.no eller komiteen selv kan innstille kandidater.

Prisen for årets ildsjel skal tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør,
en solid og positiv innsats for hundesporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal være preget av frivillighet og være tuftet på hundesportens grunnverdier; opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet.

Årets ildsjel blir delt ut på årsmøtet 2021.

 

Styret