Norsk Retrieverklubb

BRONSEMERKEPRØVE I LYDIGHET LØRDAG 29. APRIL

BRONSEMERKEPRØVE I LYDIGHET LØRDAG 29. APRIL
Har du lyst til å få testet om grunnferdighetene du har trent på sitter godt nok til å bestå bronsemerkeprøven i lydighet?
Lørdag 29. april kl. 12 har du muligheten til å prøve deg på klubbområdet på Sviland.
Prøven er uoffisiell, men inngår som en del av NKK sitt regelverk for lydighetsprøver og består av følgende øvelser:

– Lineføring
– Dekk fra holdt
– Innkalling fra sitt
– Hopp over hinder
– Enkeltdekk (1 minutt)
I tillegg er det en obligatorisk tilgjengelighetstest som må bestås før de øvrige øvelsene kan gjennomføres.
En utfyllende beskrivelse av prøven finner du her: https://www.nkk.no/getfile.php/132426762-1636528425/Dokumenter/Aktiviteter/Lydighet%20og%20rally/LP%20regler%20gjeldende%20fra%2001.01.2022%20-%20I%20BRUK.pdf
Påmelding sendes til Tove Nina Klemmetsrud (tonklemm@online.no) med navn på hund og fører senest onsdag 26. april.
Påmeldingsavgift kr. 100 betales til klubbens konto nr. 3206 20 68131 og merkes med bronsemerkeprøve og navn på fører.